fbpx

Blog Wolontariat – ceniony punkt w CV?

Wolontariat – ceniony punkt w CV?

 

Jak ważne są kompetencje miękkie na rynku pracy?

Podczas rekrutacji pracowników często to kompetencje miękkie są jednym z punktów naszego CV, na który pracodawca zwraca uwagę. Jednak jak często to one odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji?

Tym zagadnieniem postanowiła zająć się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z Amerykańską Izbą Handlu w Polsce oraz Ernst & Young. Wskazane podmioty przeprowadziły badanie na temat postrzegania absolwentów szkół wyższych podczas wejścia na rynek pracy. Jak się okazało, wcale nie kierunek studiów czy ocena na dyplomie maja najistotniejsze znaczenie podczas rekrutacji nowego pracownika, a właśnie kompetencje miękkie!

Jak wykazały badania, przeprowadzone w ponad 50-ciu średnich i dużych firmach, pracodawcy najbardziej cenią sobie kompetencje osobowe i interpersonalne – jest to aż 32%. Na drugim miejscu znalazły się kompetencje intelektualne i akademickie(25%), na trzecim natomiast udział w stażach, praktykach organizowanych przez firmę – 22%. Są to trzy główne kryteria stosowane przez firmy podczas zatrudniania absolwentów. Daleko w tyle można znaleźć kierunek studiów (7%), czy ocenę na dyplomie (2%).

 Pożądane kompetencje miękkie

W dalszej części raportu możemy sprawdzić jakie kompetencje miękkie są najczęściej pożądane przez pracodawców . Są nimi:

  • Efektywna komunikacja
  • Otwartość na uczenie się i stały rozwój
  • Aktywność i zaangażowanie w pracy
  • Elastyczność i zdolność do adaptacji
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dążenie do osiągania rezultatów
  • Odpowiedzialność
  • Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów

Bardzo ciekawym okazuje się fakt, że badania przeprowadzone przez Youth Volunteering: Attitudes and Perceptions,, wykazują praktycznie takie same cechy, które może rozwijać wolontariusz podczas swojej działalności non-profit. Zdecydowanie pokrywają się umiejętności takie jak efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole, otwartość. Dlatego tak ważną kwestią jest samoświadomość wolontariuszy, którzy wkraczają na rynek pracy. Zrozumienie jak dużą wartość niosą ze sobą kompetencje miękkich jest kluczowe w kontekście rozwoju i kreowania własnej ścieżki kariery.

Brak samoświadomości wolontariuszy

Niestety dosyć często  wolontariusze nie są świadomi jakie korzyści dla ich własnego rozwoju może wnieść działalność wolontariacka czy też, że wolontariat może stanowić ważny punkt w ich CV. Raport przygotowany w ramach projektu „Organizacja wielkich imprez: słabe i mocne strony angażowania wolontariatu” wykazał, że jedynie 11% wolontariuszy, jako motywację swojej działalności podaje „chęć zdobycia nowych umiejętności, nauczenia się czegoś nowego” Jest to zdecydowanie zbyt niski wskaźnik w zestawieniu z korzyściami osobistymi jakie niesie ze sobą wolontariat.

Zupełnie odwrotnie jest to postrzegane przez rekruterów.  Bartosz Kaczmarczyk, prezes Loyd S.A, do którego należy Polski Holding Rekrutacyjny namawia do umieszczania w życiorysach informacji o działaniach non-profit – są one bardzo cenione przez pracodawców. „Jeżeli mieliśmy w swoim życiorysie przygodę z wolontariatem nie zapomnijmy wpisać tego do swojej aplikacji. Pracodawcy czy rekruterzy zwracają na to uwagę i uważają wolontariat za bardzo wartościowy punkt w CV. Tacy kandydaci są postrzegani za osoby pracowite, zdyscyplinowane, z inicjatywą. Poza tym są odbierane jako osoby, które wcześnie zaczęły świadomie zdobywać pierwsze wartościowe doświadczenia zawodowe lub mają zainteresowania i pasje, którym bezinteresownie poświęcają swój wolny czas. Warto też, aby w swoim CV podkreślić umiejętności, które zdobyliśmy podczas wolontariatu. Na pewno nie ujdą one uwadze żadnego rekrutera. W Polsce stopniowo rozwija się sieć organizacji pozarządowych, odpowiedzialnych za koordynowanie prac wolontariuszy. Dzięki nim wielu młodych ludzi odkryło tę alternatywną formę aktywności, a teraz my, rekruterzy odkrywamy praktyczne kompetencje wolontariuszy wchodzących na rynek pracy” – stwierdza prezes Loyd S.A.

Kompetencje miękkie odgrywają bardzo dużą role podczas rekrutacji pracowników. Pracodawcy zatrudniając osobę, która posiada doświadczenie w wolontariacie ma świadomość, że potrafi się ona zaangażować na dłużej w określoną działalność rozwijając przy tym swoje umiejętności miękkie.

Wolontariat – ceniony punkt w CV?