fbpx

Blog 20 nowych organizacji rozpoczyna certyfikowanie kompetencji wolontariuszy z użyciem Modelu LEVER!

14 i 15 września 2017 r. odbyło się szkolenie dla organizacji zainteresowanych certyfikowaniem kompetencji wolontariuszy. 24 osoby uzyskały tytuł Tutorów i Asesorów Modelu LEVER i niebawem rozpoczną w swoich organizacjach proces walidacji kompetencji, wspierając wolontariuszy w odkrywaniu ich mocnych stron.

Asesorzy i Tutorzy Modelu LEVER, 2017 r.

Oto lista organizacji i instytucji, które rozpoczynają korzystanie z Modelu LEVER:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy  w Krakowie
 2. Muzeum Powstania Warszawskiego
 3. Fundacja Dobrze Że Jesteś, oddział w Trójmieście
 4. Urząd m.st. Warszawy
 5. Program PROJEKTOR – wolontariat studencki
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 9. Pracownia Orange oraz Powiatowe Centrum Animacji Społecznej
 10. Akademickie Biuro Karier Akademii Ignatianum w Krakowie
 11. Centrum Myśli Jana Pawła II
 12. Politechnika Warszawska – Biuro Karier
 13. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
 14. Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie Związek Harcerstwa Polskiego
 15. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 16. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” – Centrum Wolontariusza ON
 17. Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego
 18. Fundacja United Way Polska
 19. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 20. Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Gratulujemy!

***

Model LEVER jest narzędziem do badania kompetencji miękkich nabywanych w edukacji poza-formalnej i nieformalnej (m.in. podczas wolontariatu).

Został stworzony w ramach projektu „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens”, wdrażanym w latach 2014-2016 przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy) we współpracy z partnerami:

• L.A.Vo.P.S. – Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy),
• Confindustria di Sondrio e Lecco (Włochy), SNS – Scuola Nazionale Servizi (Włochy),
• VPL – Foundation European Centre Valuation Prior Learning (Holandia),
• VIA University College (Dania),
• HOMINEM Challenge SL (Hiszpania)
• oraz Fundacją Dobra Sieć (Polska).

W latach 2015-2016 został przetestowany w Polsce na grupie 24 Tutorów i Asesorów Modelu LEVER oraz na grupie 24 wolontariuszy, którzy przeszli proces certyfikacji.

Obecnie Model jest rozwijany i upowszechniany w całej Europie w latach 2017-2019 w ramach projektu „LEVER UP. Valuing informal learning and transversal competences experienced in the voluntary service to increase employability, social responsibility and mobility”, koordynowanego przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy).

Centrum Walidacji uprawnionym do wydawania certyfikatów LEVER w Polsce jest Fundacja Dobra Sieć.

20 nowych organizacji rozpoczyna certyfikowanie kompetencji wolontariuszy z użyciem Modelu LEVER!