Dla organizacji  Oferta dla zaawansowanych

Spersonalizowany test kompetencji Lever Basic
- dopasowany do potrzeb twojej organizacji

Oferta dla twojej Organizacji

Jeśli twoja organizacja współpracuje z wolontariuszami i chciałaby pomóc im docenić doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu, poleć im Lever Basic i skorzystaj z naszej oferty!

Zakres oferty:

 • Przygotowanie strony głównej, zachęcającej wolontariuszy twojej organizacji do użycia Lever Basic.
 • Dostosowanie testu kompetencji do potrzeb twojej organizacji (m.in. poprzez wybór kompetencji, które wolontariusze będą mogli ocenić).
 • Dostosowanie treści raportu z wynikami oceny (m.in. poprzez dodanie wskazówek dotyczących dalszego rozwoju użytkownika w twojej organizacji).
 • Generowanie miesięcznych raportów pokazujących aktywność użytkowników.
 • Wsparcie w promocji.

Strona główna

Celem strony głównej jest zachęcenie wolontariuszy twojej organizacji do zbadania kompetencji miękkich rozwijanych w trakcie wolontariatu.

Na stronie można wyeksponować wypowiedzi wolontariuszy twojej organizacji potwierdzające, jakie kompetencje miękkie nabyli i rozwinęli dzięki wolontariatowi.

Treść strony może być dowolnie dopasowana do potrzeb Organizacji.

Test kompetencji

Strona startowa

Na stronie startowej testu kompetencji znajduje się krótka instrukcja i formularz do wpisania danych: imienia i nazwiska (pojawią się na zaświadczeniu z oceną), daty urodzenia, płci
i województwa (zbieramy je wyłącznie do celów statystycznych) oraz linku do profilu na LinkedIn (pole nieobowiązkowe).

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu w przycisk „Rozpocznij” użytkownik przenoszony jest na stronę pierwszej kompetencji.

Test kompetencji

Ocena kompetencji

Użytkownik może ocenić dowolną liczbę kompetencji z 13 dostępnych (w zależności od decyzji Organizacji).

Jeśli użytkownik chce ocenić daną kompetencję, klika w przycisk „Oceń tę kompetencję”.

Wyświetla się wtedy lista wskaźników, które użytkownik ocenia. Dodatkowo, użytkownik wpisuje przykłady sytuacji ze swojego doświadczenia, w których wykorzystywał daną kompetencję. Na zakończenie klika w przycisk „Dalej”, aby przejść do kolejnej kompetencji.

Jeśli użytkownik nie chce oceniać danej kompetencji, klika w przycisk „Pomiń”.

Użytkownik powtarza tę czynność dla wszystkich kompetencji, które chce ocenić.

Test kompetencji

Przykładowe pytanie

Kompetencja: Komunikatywność

Przypomnij sobie sytuacje, w których komunikowałeś/- się z kimś. To może być rozmowa twarzą w twarz, rozmowa telefoniczna, rozmowa przez Internet, etc. Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Umiejętnie dostosowałeś/- język do grupy docelowej (np. inaczej rozmawiałeś/- z seniorami, a inaczej w grupie młodzieżowej).
 • Umiejętnie zastosowałeś/- język werbalny (mówiony) i niewerbalny (gesty, postawę).
 • Byłeś/- asertywny/-a: podczas rozmowy panowałeś/- nad emocjami i potrafiłeś/- wyrazić swoje zdanie (np. powiedzieć „Nie”).

Test kompetencji

Strona z wynikami

Po przejściu przez wszystkie kompetencje użytkownik dochodzi do strony z wynikami oceny. Może tam:

 • wygenerować zaświadczenie z wynikami oceny.
 • wygenerować raport ze wskazówkami dotyczącymi jego dalszego rozwoju.
 • udostępnić swoje wyniki w mediach społecznościowych.

Na zaświadczeniu i w raporcie znajdzie się logotyp Organizacji.

Zaświadczenie

Zaświadczenie składa się z dwóch elementów:

 • Dyplom to dokument, na którym znajdują się: imię i nazwisko użytkownika oraz nazwy ocenionych kompetencji.
 • Suplement zawiera szczegółowy opis testu kompetencji Lever Basic (w tym definicje kompetencji) oraz wyniki.

Użytkownik pobiera zaświadczenie w formacie .pdf.

Raport

Raport zawiera szczegółowe wyniki oceny.

Przy każdej ocenionej kompetencji znajduje się:

 • wynik opisowy,
 • przykłady sytuacji z doświadczenia użytkownika, w których rozwijał daną kompetencję,
 • przykłady dokumentów, którymi może potwierdzić posiadanie danej kompetencji,
 • wskazówki dotyczące tego, jak może rozwijać swoje mocne strony.

Do wskazówek możemy dopisać przykłady działań z Organizacji.

Raporty miesięczne

Raz w miesiącu organizacja otrzyma raport zawierający dane nt. wolontariuszy i ich aktywności, m.in.:

 • Liczba osób, które skorzystały z testu kompetencji,
 • Średnia liczba ocenianych kompetencji.
 • Dane demograficzne użytkowników (płeć, wiek, województwo).

Skorzystaj o oferty: