Regulamin i polityka prywatności  Działania fundraisingowe

Działania fundraisingowe

Widok wolontariusza zbierającego pieniądze do puszki jest jednym z pierwszych, który przychodzi ludziom na myśl, kiedy myślą o wolontariacie. Ale fundraising – czyli zbieranie pieniędzy – ma różne oblicza. Jak jeszcze wolontariusze pomagają organizacjom?

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • Zbieranie pieniędzy do puszek.
  • Poszukiwanie potencjalnych partnerów i darczyńców (np. robienie bazy, wyszukiwanie w Internecie).
  • Przygotowywanie oferty.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• komunikatywność

np. kiedy wolontariusz kwestuje z puszką i potrafi w zwięzły sposób wytłumaczyć, jaki jest cel zbiórki oraz inne szczegóły.

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz samodzielnie dokształca się w zakresie dostępnych form zbierania pieniędzy.

• inicjatywa

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły na usprawnienie prowadzenia działań fundraisingowych (np. nową kampanie promującą zbiórkę 1%).

• zorientowanie na wyniki

np. kiedy wolontariusz wytrwale dąży do celu – np. wie, że celem zbiórki jest kwota X i podejmuje takie działania, które pomogą ja osiągnąć.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy w trakcie zbiórki pieniędzy w Internecie wystąpi problem techniczny, wolontariusz nie traci tzw. „zimnej krwi”, kontaktuje się z firmą IT i udaje mu się rozwiązać problem.

• praca zespołowa

np. kiedy wolontariusz współpracuje z innymi wolontariuszami np. podczas zbiórki.

• przywództwo (leadership)

np. kiedy wolontariusz pełni rolę lidera innych wolontariuszy podczas zbiorki pieniędzy.

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz trzyma się powziętych zobowiązań, np. kiedy zobowiązuje się do wzięcia udziału w kweście pieniędzy i mimo złej pogody wykonuje swoje zadanie.

• organizacja i planowanie

np. kiedy wolontariusz jest aktywnie zaangażowany w planowanie kampanii fundraisingowej.

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły na działania fundraisingowe (np. zbiórkę na portalu crowdfundingowym).

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych,
  • Obsługa aplikacji do zarządzania projektami i do organizacji czasu pracy.
  • Wiedza z zakresu organizowania zbiórek publicznych i zbiórek online.
  • Wiedza z zakresu wyszukiwania informacji w Internecie.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.