Regulamin i polityka prywatności  Działania fundraisingowe

Działania fundraisingowe

Widok wolontariusza zbierającego pieniądze do puszki jest jednym z pierwszych, który przychodzi ludziom na myśl, kiedy myślą o wolontariacie. Ale fundraising – czyli zbieranie pieniędzy – ma różne oblicza. Jak jeszcze wolontariusze pomagają organizacjom?

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • Zbieranie pieniędzy do puszek.
  • Poszukiwanie potencjalnych partnerów i darczyńców (np. robienie bazy, wyszukiwanie w Internecie).
  • Przygotowywanie oferty.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• komunikatywność

np. kiedy wolontariusz kwestuje z puszką i potrafi w zwięzły sposób wytłumaczyć, jaki jest cel zbiórki oraz inne szczegóły.

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz samodzielnie dokształca się w zakresie dostępnych form zbierania pieniędzy.

• inicjatywa

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły na usprawnienie prowadzenia działań fundraisingowych (np. nową kampanie promującą zbiórkę 1%).

• zorientowanie na wyniki

np. kiedy wolontariusz wytrwale dąży do celu – np. wie, że celem zbiórki jest kwota X i podejmuje takie działania, które pomogą ja osiągnąć.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy w trakcie zbiórki pieniędzy w Internecie wystąpi problem techniczny, wolontariusz nie traci tzw. „zimnej krwi”, kontaktuje się z firmą IT i udaje mu się rozwiązać problem.

• praca zespołowa

np. kiedy wolontariusz współpracuje z innymi wolontariuszami np. podczas zbiórki.

• przywództwo (leadership)

np. kiedy wolontariusz pełni rolę lidera innych wolontariuszy podczas zbiorki pieniędzy.

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz trzyma się powziętych zobowiązań, np. kiedy zobowiązuje się do wzięcia udziału w kweście pieniędzy i mimo złej pogody wykonuje swoje zadanie.

• organizacja i planowanie

np. kiedy wolontariusz jest aktywnie zaangażowany w planowanie kampanii fundraisingowej.

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły na działania fundraisingowe (np. zbiórkę na portalu crowdfundingowym).

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych,
  • Obsługa aplikacji do zarządzania projektami i do organizacji czasu pracy.
  • Wiedza z zakresu organizowania zbiórek publicznych i zbiórek online.
  • Wiedza z zakresu wyszukiwania informacji w Internecie.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im LEVER BASIC!

LEVER BASIC to proste w obsłudze narzędzie online, dzięki któremu wolontariusze, osoby uczące się/ pracujące/ bezrobotne i wszystkie inne mogą bezpłatnie sprawdzić,
na jakim poziomie posiadają cenne na rynku pracy kompetencje miękkie.

Dzięki LEVER BASIC wolontariusze:

Nauczą się doceniać swoje doświadczenie i przygotują swoje pierwsze portfolio dzięki mini-kursowi online.

Odkryją swoje mocne strony, oceniając swoje kompetencje w formularzu online.

Wygenerują zaświadczenie z wynikami oceny kompetencji. Mogą dołączyć je do CV!

Poleć wolontariuszom LEVER BASIC!

Pobierz materiały i daj im znać, jakim super narzędziem jest LEVER BASIC!

Dołącz do naszej kampanii edukacyjnej i pobierz bezpłatne materiały dla wolontariuszy!

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!