Kompetencje

KOMPETENCJE - CO TO TAKIEGO?

Kompetencje – zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
(Encyklopedia PWN)

Osoba kompetentna to osoba, której postawa świadczy o tym, że potrafi we właściwy sposób wykorzystać posiadaną wiedzę w celu wykonania jakiegoś zadania lub rozwiązania problemu.

Istnieje wiele typologii kompetencji. Jedną z nich jest popularny podział na kompetencje twarde i miękkie:

  • Kompetencje twarde – to wiedza oraz umiejętności potrzebne do wykonywania określonej pracy, np. znajomość języków obcych, czy znajomość obsługi komputera.
  • Kompetencje miękkie – to umiejętności psychospołeczne, np. komunikatywność, kreatywność, dynamizm działania, czy elastyczność. (źródło).

Obecnie dla pracodawców coraz większe znaczenie mają jednak kompetencje miękkie. Dlaczego? Ponieważ to one odpowiadają za nasze nastawienie do pracy, styl współpracy z innymi, chęć zdobywania nowej wiedzy, czy sposób radzenia sobie
z przeszkodami.

 

KOMPETENCJE MIĘKKIE - PRZYKŁADY

Kliknij w nazwę, aby rozwinąć opis.

Osoba posiadająca tę kompetencję dąży do poszukiwania i realizacji nowych i kreatywnych pomysłów, korzystania zarówno z doświadczenia, jak i wyobraźni. Wykazuje się nieszablonowym myśleniem oraz potrafi skutecznie wykorzystywać innowacje i możliwości uczenia się.

Osoba posiadająca tę kompetencję ma świadomość tego, że uczy się przez całe życie. Stawia sobie cele edukacyjne – jeśli potrzebna jest jej jakaś wiedza, samodzielnie szuka możliwości jej zdobycia (np. podczas kursów tradycyjnych i online, studiów, staży czy wolontariatu). Jest wytrwała w nauce i wie, że wynik w nauce zależy od jej zaangażowania. Jeśli natrafi na przeszkody w nauce, szuka sposobów na ich pokonanie, bo wie, że tylko tak osiągnie swój cel.

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi zidentyfikować pojawiające się problemy, nadać im priorytety, mierzyć ich wpływ na wykonywane działania oraz analizować ich przyczyny. Potrafi również określić efektywne działania, dzięki którym problemy zostaną rozwiązane, zarządza ich wdrożeniem i weryfikuje, czy pożądane wyniki zostały uzyskane. To osoba, która nie boi się przeszkód, ponieważ kiedy natrafi na problem, zamiast załamywać ręce – myśli, jak rozłożyć problem na czynniki pierwsze i jak sobie z nim poradzić. Nie narzeka, tylko od razu szuka rozwiązania.

Osoba posiadająca tę kompetencję posiada zdolność uchwycenia i dzielenia nastroju rozmówcy. Dba o uczucia i interesy innych osób w ramach realizacji wspólnej misji.

Osoba posiadająca tę kompetencję jest świadoma tego, co wie, co potrafi i jakie są jej mocne strony. Kiedy rozpoczyna pracę nad jakimś zadaniem, zawsze najpierw stara się dobrze zrozumieć, na czym ono polega, a później zastanawia się, w jaki sposób może wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i mocne strony, aby jak najlepiej je wykonać. Współpraca z osobą, która posiada tę kompetencje, to czysta przyjemność – powierzając jej jakieś zadanie można mieć pewność, że osoba ta potraktuje je jak „swoje”, podejdzie do jego realizacji profesjonalnie i analitycznie, wykona je na 100% i dodatkowo zaproponuje pomysły na ulepszenie danego działania w przyszłości.

Osoba posiadająca tę kompetencję posiada umiejętność wykorzystania pojawiających się szans i możliwości oraz przekuwania pomysłów w działania. Chętnie podejmuje wyzwania. Jest aktywna i zgłasza się do wykonywania różnych zadań. Ta aktywność napędza ją do działania. To osoba pomysłowa i aktywna.

Osoba posiadająca tę kompetencję posiada umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za powierzone obowiązki, postrzegania przydzielonego zadania jako własnego, rozumienia granic niezależności i rozpoznania, kiedy należy poprosić o pomoc innych. Potrafi relacjonować własne zachowania i wyniki.

Osoba posiadająca tę kompetencję posiada umiejętność zorganizowania swojej pracy i swoich zadań oraz pracy innych osób, planowania i optymalizacji działań i zasobów, tak aby efektywnie osiągać wyniki. Posiada też zdolność przewidywania, jaki pozytywny wpływ na zadanie może mieć jej wkład.

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi skutecznie realizować zadania: wie, jaki jest ich cel i wymyśla skuteczne strategie i plany jego osiągnięcia. W trakcie wykonywania działań bacznie kontroluje ich kierunek, jest skupiona i wytrwała w obliczu najważniejszych kwestii i zależy jej na osiągnięciu dobrych wyników i wysokiego poziomu jakości. A kiedy osiągnie cel, potrafi przedstawić spójny i przejrzysty opis wyników.

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi „dogadać się” z każdym. Nie ma oporów przed nawiązaniem rozmowy, a kiedy już ją zacznie, potrafi dopasować język werbalny (mowę) i niewerbalny (gesty, postawę) do odbiorcy. Podczas rozmowy uważnie słucha odbiorcy, potrafi wyczuć jego potrzeby oraz rozumie jego sposoby wyrazu. Osoba taka wie, że inaczej rozmawia się z młodzieżą, inaczej z osobami dorosłymi, inaczej w sytuacjach nieformalnych, a inaczej w biznesowych. Wiedza ta pozwala jej prowadzić sprawną komunikację przy użyciu różnych metod: w rozmowie twarzą w twarz, przez telefon, czy drogą mailową.

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi nawiązywać relacje z ludźmi należącymi do różnych grup kulturowych i etnicznych oraz osobami niepełnosprawnymi. Ma świadomość tego, że ludzie różnią się od siebie językiem, przyzwyczajeniami, zwyczajami czy tradycją i jest przekonana, że ta różnorodność to cenny zasób. Osoba ta ma również zdolność wpływania na zachowania i myślenie innych osób w sposób, który prowadzi do wzajemnego rozumienia, harmonii i zgody.

Osoba posiadająca tę kompetencję jest dobrym liderem – przewodnikiem grupy czy zespołu. Kiedy z kimś wspólnie działa, wykazuje się dużą odpowiedzialnością za pozostałych członków grupy i za rezultat działania, integruje i wspiera role pozostałych osób. Potrafi słuchać innych i delegować zadania bez tracenia sprzed oczu ogólnej wizji i kontroli nad wynikami.

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi współpracować w grupie: integruje się z osobami, w którymi współpracuje, rozumie rolę każdego z członków zespołu, wspiera innych w działaniu i jest otwarta na sugestie i pomysły pozostałych członków zespołu, które przyczynią się do realizacji wspólnego celu. Osoba ta ma świadomość zalet pracy zespołowej.

SPRAWDŹ SWOJE KOMPETENCJE!

Minikurs e-learningowy

Jeśli nigdy wcześniej nie oceniałeś/-aś kompetencji, weź udział
w minikursie online.
Zajmie ci on ok. 1h.

Test kompetencji

Zrób test kompetencji (zajmie ok. 0,5h), wygeneruj zaświadczenie i raport
i ruszaj na podbój świata!