Programy partnerskie Akademickie Biuro Karier Ignatianum

Organizacja: Akademickie Biuro Karier Ignatianum

Asesor: Agata Piechowska

Międzywydziałowa jednostka Akademii Ignatianum w Krakowie ma za zadanie wspieranie rozwoju zawodowego studentów, min. poprzez oferowanie narzędzi rozwijających kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy. Studenci często angażują się w działalność wolontariacką, zarówno w ramach uczelni, jak i poza nią: są uczestnikami programu Erasmus Mentor, pomagają w organizacji konferencji, działają w kołach naukowych, wspierają działalność licznych fundacji, zarówno tych współpracujących z uczelnią, jak i całkowicie niezwiązanych z Ignatianum.

Studenci często współpracują wolontariacko z instytucjami pomocy społecznej na terenie Krakowa, organizacjami wspierającymi rozwój dzieci, jak również z licznymi instytucjami kultury. Oferta Akademickiego Biura Karier oparta na Modelu LEVER pozwala studentom na świadome rozwijanie kompetencji, wzmacniające ich pozycję na rynku pracy.

Akademickie Biuro Karier Ignatianum