Programy partnerskie Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

Organizacja: Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

Asesor: Agnieszka Skowrońska

Biuro Karier wspiera w rozwoju zawodowym i osobistym studentów, absolwentów i  doktorantów Politechniki Warszawskiej poprzez:

  1. doradztwo zawodowe – obejmujące konsultacje dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, diagnozę profilu kandydata, wspieranie w procesie zmiany zawodowej,
  2. coaching – umożliwiający odblokowanie potencjału i pracę nad zwiększeniem efektywności,
  3. warsztaty z tematów związanych z zdolnościami interpersonalnym, zarządzaniem projektami i przedsiębiorczością,
  4. portal internetowy www.bk.edu.pl będący platformą komunikacji między kandydatami do pracy a firmami (rocznie publikowanych jest ponad 11 tysięcy ofert pracy/praktyk/staży oraz tysiąc aktualności związanych z rynkiem pracy)

W swoich  działaniach  Biuro Karier stawia na profesjonalizm, podążanie za trendami na rynku pracy, potrzeby grup docelowych, a także na ścisłą współpracę  z pracodawcami, którzy są partnerami wielu wydarzeń związanych z budowaniem i rozwijaniem ścieżki kariery.

Model LEVER zostanie wdrożony jako narzędzie dodatkowo wspierające członków organizacji studenckich (koła naukowe, samorząd, stowarzyszenia) oraz ambasadorów Biura Karier, którzy angażując się w liczne projekty rozwijają szereg kompetencji przydatnych z punktu widzenia rynku pracy.

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej