Programy partnerskie Centrum Myśli Jana Pawła II

Organizacja: Centrum Myśli Jana Pawła II

Asesor: Katarzyna Osior-Szot

Centrum Myśli Jana Pawła II powstało,  aby badać, dokumentować i w nowatorski sposób upowszechniać nauczanie Jana Pawła II, a także aby tworzyć miejsce spotkania dla osób zainspirowanych niezwykłym pontyfikatem Papieża – Polaka.

Wolontariusze Centrum Myśli Jana Pawła II są rekrutowani zarówno zewnętrznie, jak i „wewnętrznie”, ponieważ Centrum Myśli Jana Pawła II jako operator programu stypendiów m.st. Warszawy proponuje studentom-stypendystom udział w wolontariacie. Oprócz tego, że wolontariat stanowi część programu stypendialnego, wolontariusze są zapraszani do udziału w wydarzeniach naukowo-kulturalno-społecznych, organizowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II (m.in. Dziedziniec Dialogu, festiwal Gorzkie Żale / Nowe Epifanie, konferencje naukowe w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship).

Model LEVER spotkał się z zainteresowaniem Centrum Myśli Jana Pawła II ze względu na to, że stanowi on drogę do wzmocnienia idei wolontariatu kompetencyjnego. Każdy wolontariusz dzięki niemu będzie mógł przekonać się, jak mocno rozwój wpisany jest w wolontariat i jak dużo daje wiedza o samym sobie, wynikająca ze wzmożonej refleksji nad wykonywanymi czynnościami. Model LEVER to dobry, kompletny drogowskaz, który pozwala przejrzyściej prowadzić proces rozwoju. Co więcej – pozwala na przygotowanie takiego procesu nie tylko dla wybranych liderów grup wolontariatu, lecz także dla wszystkich zainteresowanych wolontariuszy Centrum Myśli Jana Pawła II.

Centrum Myśli Jana Pawła II