Programy partnerskie Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

Organizacja: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

Asesorzy: Iwona Olkowicz, Paweł Wilk

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracja sektora pozarządowego. STOPA współpracuje z wolontariuszami przy wielu działaniach, np. Działaj Lokalnie, Przekaż Dalej, Erasmus+, RKG Równać Szanse, Lokalne Partnerstwo PAFW. Wolontariusze są w różnym wieku i współpracują ze Stowarzyszeniem STOPA z różną częstotliwością.

Stowarzyszenie zdecydowało się na korzystanie z Modelu LEVER ponieważ:
chce mieć dodatkowe narzędzie do pracy z wolontariuszami, w szczególności z młodymi ludźmi,  takie narzędzie jest dobrym „kierunkowskazem” dla stypendystów programu Przekaż Dalej czy liderów Działaj Lokalnie.
Ponadto, takie narzędzie może być niezwykle przydatne przy realizacji międzynarodowego projektu, którego STOPA będzie partnerem. W ramach tego programu przewiduje się pracę z 440 młodymi ludźmi z województwa warmińsko-mazurskiego – młodzieżą pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji (NEET), która w ramach projektu byłaby szkolona i diagnozowana w zakresie kompetencji miękkich, pożądanych na rynku pracy.

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA