Programy partnerskie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Organizacja: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Asesor: Magdalena Kowalska

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach swoim zakresem obejmuje obszary wolontariatu stałego- wolontariusze pracują bezpośrednio w środowiskach domowych klientów pomocy społecznej- dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych i starszych osób. W przestrzeni miejskiej , w trakcie działań akcyjnych na terenie stolicy województwa świętokrzyskiego w tym m.in. największych wydarzeń kulturalno-sportowych planuję, organizuję koordynuję pracę wolontariuszy.

Często wolontariuszami są studenci, również kierunków związanych z systemem pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii. Potwierdzenie ich kompetencji oraz otrzymany certyfikat będzie dla nich ogromną wartością dodatnią przy aplikowaniu do pracy zawodowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach