Programy partnerskie Pracownia Orange oraz Powiatowe Centrum Animacji Społecznej

Organizacja: Pracownia Orange oraz Powiatowe Centrum Animacji Społecznej

Asesor: Joanna Seliga

Misją Pracowni Orange oraz PCAS w Tomaszowie Mazowieckim jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury na terenie Powiatu Tomaszowskiego oraz organizowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności społecznej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

W ramach Pracowni Orange od 5 lat działa stała grupa wolontarystyczna: 6 dorosłych osób po 35 roku życia oraz 8 wolontariuszy w wieku od 15 do 23 lat. Do ich zadań należy organizacja pracy Pracowni, która w całości opiera się na pracy wolontariuszy (m.in. organizacja zajęć, imprez okolicznościowych, zawodów sportowych, spotkań dla różnych grup wiekowych, realizacja projektów). Ponadto, wolontariusze angażują się w organizację „Szlachetnej Paczki”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórki żywności.

Model LEVER daje możliwość wsparcia wolontariuszy i wskazywania im ich mocnych stron. Jest to niezwykle ważne w sytuacji, gdy nie są świadomi swoich umiejętności, ani tego, że mogą je rozwinąć podczas wolontariatu.

Pracownia Orange oraz Powiatowe Centrum Animacji Społecznej