Programy partnerskie PROJEKTOR – Wolontariat Studencki

Organizacja: PROJEKTOR – Wolontariat Studencki

Asesorzy: Celina Andrzejewska, Patrycja Zielińska, Katarzyna Gac-Karelus, Agnieszka Poniatowska

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to program realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Autorem i Fundatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Celem Programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów.

Wolontariuszami w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków, z różnych uczelni na terenie całego kraju. Wolontariusze realizują zarówno projekty systematyczne (odbywające się w trakcie roku szkolnego), jak też wakacyjne i feryjne. Oprócz projektów dostępnych w bazie Projektora studenci mogą również stworzyć i zrealizować własny, autorski projekt. Dodatkowo w ramach Projektora dla studentów dostępne są inne formy rozwoju: szkolenia jednodniowe, webinaria oraz program rozwojowy Ambasadorzy Projektora.

Model LEVER bardzo dobrze wkomponowuje się w cele działalności  organizacji mającej na względzie rozwijanie kompetencji wolontariuszy, którzy następnie zdobyte umiejętności przekładają na swoją działalność wśród młodzieży. Ponadto, poprzez udział w Programie Projektor oraz użyciu Modelu LEVER organizatorzy chcą zwiększyć szanse młodych ludzi wkraczających na rynek pracy oraz chcą poprawić ich samoświadomość odnośnie posiadanych kompetencji. Program Projektor oraz Model LEVER doskonale się uzupełniają.

PROJEKTOR – Wolontariat Studencki