Programy partnerskie Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Organizacja: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Asesor: Marta Kozera

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku jest stowarzyszeniem z dwudziestoletnim stażem, nastawionym na organizację i promocję nieodpłatnej aktywności na rzecz organizacji, instytucji i osób prywatnych oraz na kompleksowe wspomaganie osób zainteresowanych takim działaniem. Przede wszystkim pełni rolę miejskiego centrum wolontariatu, łącząc wolontariuszy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku prowadzi portal internetowy z ofertami wolontariatu i wiadomościami przydatnymi zarówno organizacjom pozarządowym, jak i wolontariuszom. To jedyna tego rodzaju organizacja w Gdańsku oraz jedyna organizacja wspierająca wolontariat mająca charakter regionalny.

Dlaczego RCWG zdecydowało się korzystać z Modelu LEVER? „Bo jest to świetna motywacja i nagroda dla wolontariuszy. Nie tylko dają coś z siebie, ale przy okazji mogą się też rozwijać i lepiej siebie poznać. Umiejętności miękkie były bardzo długo niedoceniane, w Polsce dopiero zaczyna się dostrzegać ich wagę i warto wyposażyć wolontariuszy w tym obszarze, pokazując im, ile zyskują poprzez inwestowanie właśnie w te umiejętności.”

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku