Programy partnerskie Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Organizacja: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Asesor: Agnieszka Kot

Środowiskowy Dom Samopomocy od 1995 pełni rolę ośrodka wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu łęczyńskiego. Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny.

W Domu działają Klub Wolontariatu, Klub Akacjowa, Klub Rodzin.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej  promuje  idee wolontariatu i działa woluntarystycznie od 1995 r.

ŚDM za  działalność we wspomnianych kierunkach został odznaczony:

  1. Certyfikatem dla placówki profesjonalnie i z sercem współpracującej z wolontariuszami ,,Organizacja przyjazna wolontariuszom” przyznanym przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce w 2005 r.
  2. Certyfikatem – ,,Wolontariat pierwszy krok na rynek pracy” przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w 2008 r,
  3. Listem Gratulacyjnym Wojewody Lubelskiego Waldemara Dudziaka za zdobycie tytułu laureatów w kategorii wolontariat grupowy w ramach lubelskiej edycji konkursu ,,Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę społeczną” w 2001 r.

ŚDS pragnie, aby współpraca z wolontariuszami nie była tylko budowaniem więzi, rozwoju świadomości, ale dawała  „darczyńcom” certyfikowane kompetencje i cenne dla ich przyszłości doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu. Chcemy,  aby projekt LEVER był narzędziem, które pomoże wolontariuszom oficjalnie określić i potwierdzić jakie kompetencje posiadają, aby z większą śmiałością mogli poruszać się później po rynku pracy.

Dzięki projektowi LEVER ośrodek ma możliwość pozyskania nowych wolontariuszy, którzy będą mogli poznać siebie i rozwijać swoje atuty przez pryzmat proponowanego Modelu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej