Programy partnerskie Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” – Centrum Wolontariusza ON

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” powstało z inicjatywy wolontariuszy działających w różnych organizacjach oraz inicjatywach społecznych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w Białymstoku. Stowarzyszenie prowadzi placówki, które mają na celu pomoc osobie z niepełnosprawnością w jej maksymalnie jak to możliwe samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie zdecydowało się na wprowadzenie Modelu LEVER ponieważ chciano, aby oferta wolontariatu była jeszcze bardziej atrakcyjna, a certyfikacja kompetencji wolontariuszy w tym pomaga. Oprócz zaspokojenia osobistych pobudek i chęci pomocy, wolontariusze mają możliwość uzyskać pisemne potwierdzenie swoich umiejętności według określonych standardów. Wolontariusze pracujący w Stowarzyszeniu „MY DLA INNYCH” nabywają szereg cennych umiejętności i niezbędne jest aby mogli o tym poświadczyć szukając pracy. Szczególnie ważne jest to dla studentów i osób uczących się, które wchodząc na rynek pracy nie posiadają żadnego doświadczenia w zawodzie. Taki certyfikat może stanowić pewną przepustkę, dzięki której pracodawca zatrzyma się nad ich CV.

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” – Centrum Wolontariusza ON