Programy partnerskie Urząd m.st. Warszawy

Organizacja: Urząd m.st. Warszawy

Asesor: Ewa Bogusz

Wolontariat pracowniczy w Urzędzie m.st. Warszawy jest narzędziem do rozwoju i podnoszenia kompetencji miękkich wśród pracowników – wolontariuszy.

Model LEVER pomaga zweryfikować poziom posiadanych kompetencji przez wolontariuszy przed, w trakcie jak i po zaangażowaniu pracowników – wolontariuszy w akcje wolontariackie.

Urząd m.st. Warszawy