Sprawdź!  Działania na rzecz podopiecznych

Działania na rzecz podopiecznych

Wolontariusze chętnie podejmują różnorodne działania na rzecz podopiecznych świetlic, szpitali, domów samopomocy, etc. Dzięki nim osoby te mają szansę miło i aktywnie spędzić czas, a wolontariusze – nauczyć się czegoś nowego.

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • Animowanie, np. gra w gry planszowe, czytanie książek.
  • Edukacja, np. wspólne odrabianie lekcji.
  • Organizowanie/ uczestniczenie we wspólnych wyjściach, np. na spacer, do kina.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• zaangażowanie

np. kiedy wolontariusz wykorzystał swoje umiejętności obsługi komputera podczas opiekowania się podopiecznymi domu spokojnej starości i cierpliwie, z dużym zaangażowaniem uczył podopiecznych.

• komunikatywność

np. kiedy wolontariusz wiedział, jak dopasować język i styl mówienia do różnych grup odbiorców – kiedy wiedział, że inaczej rozmawia się z młodzieżą, a inaczej z seniorami.

• zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością

np. kiedy wolontariusz w świetlicy środowiskowej potrafił dobrze zaopiekować się grupą zróżnicowaną pod kątem kulturowym i etnicznym i udało mu się zintegrować grupę.

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz samodzielnie znalazł materiały, które pomogły mu jeszcze lepiej opiekować się dziećmi podczas zajęć animacyjnych w świetlicy.

• inicjatywa

np. kiedy wolontariusz po rozmowach z pacjentami szpitala wymyślił pomysł na projekt, w ramach którego udało się odmalować jedną z sal we współpracy z lokalna firmą i jej pracownikami.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy wolontariusz umiejętnie poradził sobie z problemami, które zaistniały w grupie rówieśniczej w świetlicy. Pomógł młodzieży „dogadać się” między sobą.

• praca zespołowa

np. kiedy wolontariusz wspólnie z młodzieżą ze świetlicy zorganizował akcję mikołajkową.

• przywództwo (leadership)

np. kiedy wolontariusz pełnił rolę lidera w świetlicy środowiskowej.

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz trzymał sie powziętych zobowiązań.

• organizacja i planowanie

np. kiedy wolontariusz pomagał zaplanować wyjście do kina dla podopiecznych świetlicy.

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły.

• empatia

np. kiedy wolontariusz wykazywał się wrażliwością i postawą pozwalającą na zgranie się z drugą osobą.

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • Znajomość gier i zabaw dla dzieci i dorosłych.
  • Wiedza w danej dziedzinie, np. z matematyki, czy biologii (szlifowana podczas np. odrabiania prac domowych z podopiecznymi świetlicy).

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.