Sprawdź  Działania na rzecz zwierząt

Działania na rzecz zwierząt

Wolontariusze podejmują różnorodne działania na rzecz zwierząt, czasem samodzielnie, organizując pomoc dla bezpańskich psów i kotów żyjących w okolicy, czasem – działając w schronisku. Czego uczą się podczas wykonywania takich zadań?

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • Wyprowadzanie zwierząt na spacery.
  • Pielęgnacja.
  • Szukanie nowych domów poprzez ogłoszenia i udział w akcjach promocyjnych.
  • Szukanie firm, które mogą przekazać karmę, zabawki dla zwierząt, potrzebne rzeczy.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• zaangażowanie

np. kiedy wolontariusz opiekuje się zwierzętami w sposób bardzo zaangażowany: dba o nie i stara się wykonać swoje zadania najlepiej, jak potrafi.

• komunikatywność

np. kiedy wolontariusz oprowadza po schronisku grupę dzieci z podstawówki i potrafi w prostych słowach wyjaśnić im, na czym poleca praca schroniska i opieka nad zwierzętami.

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz postanawia douczyć się z zakresu pielęgnacji zwierząt i kiedy samodzielnie znajduje potrzebne materiały.

• inicjatywa

np. kiedy wolontariusz wychodzi z inicjatywą zorganizowania lekcji edukacyjnych dot. pielęgnacji zwierząt dla uczniów z pobliskich szkół.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy wolontariusz napotyka na trudności, np. brakuje koców dla zwierząt i zastanawia się, jak można je rozwiązać.

• praca zespołowa

np. kiedy wolontariusz współpracuje z innymi wolontariuszami przy zadaniach na rzecz schroniska.

• przywództwo (leadership)

np. kiedy wolontariusz pełni role koordynatora innych wolontariuszy.

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz trzyma się powziętych zobowiązań.

• organizacja i planowanie

np. kiedy wolontariusz zajmuje się planowaniem zajęć w schronisku podczas ferii zimowych.

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły na działania w schronisku.

• empatia

np. kiedy wolontariusz wykazuje się dużym zrozumieniem dla cierpienia zwierząt.

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • Wiedza z zakresu pielęgnacji zwierząt (np. karmienia, opieki) i behawioryzmu.
  • Obsługa aparatu fotograficznego (np. do robienia zdjęć zwierząt).
  • Obsługa programów do obróbki foto/video.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im LEVER BASIC!

LEVER BASIC to proste w obsłudze narzędzie online, dzięki któremu wolontariusze, osoby uczące się/ pracujące/ bezrobotne i wszystkie inne mogą bezpłatnie sprawdzić,
na jakim poziomie posiadają cenne na rynku pracy kompetencje miękkie.

Dzięki LEVER BASIC wolontariusze:

Nauczą się doceniać swoje doświadczenie i przygotują swoje pierwsze portfolio dzięki mini-kursowi online.

Odkryją swoje mocne strony, oceniając swoje kompetencje w formularzu online.

Wygenerują zaświadczenie z wynikami oceny kompetencji. Mogą dołączyć je do CV!

Poleć wolontariuszom LEVER BASIC!

Pobierz materiały i daj im znać, jakim super narzędziem jest LEVER BASIC!

Dołącz do naszej kampanii edukacyjnej i pobierz bezpłatne materiały dla wolontariuszy!

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!