Sprawdź!  Działania na rzecz zwierząt

Działania na rzecz zwierząt

Wolontariusze podejmują różnorodne działania na rzecz zwierząt, czasem samodzielnie, organizując pomoc dla bezpańskich psów i kotów żyjących w okolicy, czasem – działając w schronisku. Czego uczą się podczas wykonywania takich zadań?

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • Wyprowadzanie zwierząt na spacery.
  • Pielęgnacja.
  • Szukanie nowych domów poprzez ogłoszenia i udział w akcjach promocyjnych.
  • Szukanie firm, które mogą przekazać karmę, zabawki dla zwierząt, potrzebne rzeczy.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• zaangażowanie

np. kiedy wolontariusz opiekuje się zwierzętami w sposób bardzo zaangażowany: dba o nie i stara się wykonać swoje zadania najlepiej, jak potrafi.

• komunikatywność

np. kiedy wolontariusz oprowadza po schronisku grupę dzieci z podstawówki i potrafi w prostych słowach wyjaśnić im, na czym poleca praca schroniska i opieka nad zwierzętami.

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz postanawia douczyć się z zakresu pielęgnacji zwierząt i kiedy samodzielnie znajduje potrzebne materiały.

• inicjatywa

np. kiedy wolontariusz wychodzi z inicjatywą zorganizowania lekcji edukacyjnych dot. pielęgnacji zwierząt dla uczniów z pobliskich szkół.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy wolontariusz napotyka na trudności, np. brakuje koców dla zwierząt i zastanawia się, jak można je rozwiązać.

• praca zespołowa

np. kiedy wolontariusz współpracuje z innymi wolontariuszami przy zadaniach na rzecz schroniska.

• przywództwo (leadership)

np. kiedy wolontariusz pełni role koordynatora innych wolontariuszy.

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz trzyma się powziętych zobowiązań.

• organizacja i planowanie

np. kiedy wolontariusz zajmuje się planowaniem zajęć w schronisku podczas ferii zimowych.

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły na działania w schronisku.

• empatia

np. kiedy wolontariusz wykazuje się dużym zrozumieniem dla cierpienia zwierząt.

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • Wiedza z zakresu pielęgnacji zwierząt (np. karmienia, opieki) i behawioryzmu.
  • Obsługa aparatu fotograficznego (np. do robienia zdjęć zwierząt).
  • Obsługa programów do obróbki foto/video.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.