Sprawdź!  Działania promocyjne

Działania promocyjne

Każda organizacja pozarządowa wie, jak ważne jest prowadzenie systematycznej komunikacji, dzięki której jej odbiorcy i sympatycy mogą bieżąco śledzić jej działania. W działaniach promocyjnych często pomagają wolontariusze.

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • (Współ)prowadzenie strony w mediach społecznościowych/ strony internetowej.
  • Projektowanie graficzne i treściowe materiałów promocyjnych (np. ulotek, logotypów, plakatów).
  • Pisanie artykułów.
  • Montaż filmów/animacji; robienie podpisów pod filmikami.
  • Prowadzenie monitoringu Internetu.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• komunikatywność

np. podczas rozmów z podwykonawcami (np. drukarnią ulotek).

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz jest proszony o montaż filmiku i aby to zrobić, chce poznać nowy program do obróbki video i uczy się jego obsługi samodzielnie.

• inicjatywa

np. kiedy wolontariusz podczas wykonywania zadań zauważa, jak można je wykonać lepiej i wdraża te pomysły w życie, np. wychodzi z inicjatywą wykorzystania nowego kanału komunikacji lub zrobienia nowego materiału promocyjnego.

• zorientowanie na wyniki

np. kiedy podczas realizowania kampanii promocyjnej wolontariusz stara się zrobić wszystko, aby jak osiągnąć jak najlepsze wyniki i cele kampanii.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy w trakcie realizacji kampanii promocyjnej wystąpią nieoczekiwane przeszkody, wolontariusz aktywnie szuka jak najlepszych sposobów na ich rozwiązanie.

• praca zespołowa

np. kiedy wolontariusz jest członkiem zespołu (np. centrum prasowego) i potrafi współpracować, np. wspierać innych członków zespołu, być otwartym na ich sugestie.

• przywództwo (leadership)

np. kiedy wolontariusz pełni rolę koordynatora/lidera zespołu.

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz trzyma się powziętych zobowiązań i podczas wykonywania zadań bierze odpowiedzialność za swoje decyzje.

• organizacja i planowanie

np. kiedy wolontariusz zajmuje się projektowaniem założeń kampanii promocyjnej.

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz wykazuje się dużą pomysłowością podczas projektowania i wdrażania działań promocyjnych.

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych.
  • Obsługa systemów typu Content Management System (np. WordPress, Joomla).
  • Obsługa programów do monitoringu Internetu, analizy treści, ruchu na stronie, etc.
  • Obsługa programów graficznych, znajomość zasad projektowania materiałów promocyjnych (np. ulotek, plakatów).
  • Obsługa programów do obróbki foto/video.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.