Sprawdź!  Organizacja i prowadzenie wydarzeń

Organizacja i prowadzenie wydarzeń

Festiwale, festyny, pikniki, konferencje, warsztaty – wolontariusze pomagają przy organizacji rozmaitych wydarzeń. Niektórzy wolontariusze dodatkowo aktywnie je współtworzą, zajmując się ich planowaniem i prowadzeniem. I jedni, i drudzy bardzo dużo się przy tym uczą!

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

Wydarzenia plenerowe, np. festiwale, festyny, pikniki, happeningi:

 • Wsparcie w szukaniu podwykonawców (np. wysyłanie i zbieranie zapytań ofertowych).
 • Przygotowanie plakatów, ulotek, rozwieszanie plakatów (zobacz także: Działania promocyjne)
 • Montaż i demontaż infrastruktury (np. (rozkładanie namiotów, stołów, ustawianie krzeseł).
 • Prowadzenia animacji, gier, zabaw z dziećmi.
 • Służba informacyjna wymagana przez ustawę o imprezach masowych.
 • Opieka nad artystami.

Wydarzenia zamknięte, np. warsztaty, konferencje:

Wsparcie w organizacji wydarzeń:

 • Rekrutacja uczestników (online i telefoniczna).
 • Przygotowanie plakatów, ulotek, rozwieszanie plakatów (zobacz także: Działania promocyjne)
 • Druk materiałów. Kompletowanie pakietów dla uczestników warsztatów.
 • Przygotowanie sali.
 • Obsługa recepcji.
 • Opieka nad gośćmi.
 • Obsługa medialna (zobacz także: Działania promocyjne)
 • Obsługa foto/video.
 • Wysyłka materiałów po wydarzeniu (np. informacji prasowych i zdjęć).

Prowadzenie spotkań, warsztatów i innych zajęć:

 • Opracowanie programu i materiałów.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• zaangażowanie

np. kiedy wolontariusz przygotowuje warsztaty i zależy mu na tym, aby w jaki najlepszy sposób przekazać swoją wiedzę innym: stara się poznac potrzeby odbiorców i jak najlepiej na nie odpowiedzieć.

• komunikatywność

np. kiedy wolontariusz podczas rozmów z uczestnikami wydarzeń potrafi dopasować język werbalny i niewerbalny do grupy odbiorców i kiedy w jasny sposób się potrafi się z nimi komunikować.

• zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością

np. kiedy wolontariusz podczas wydarzeń współpracuje z osobami z różnych środowisk i potrafi docenić ich różnorodność jako cenny zasób.

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz dostaje zadanie, które jest dla niego wyzwaniem, i postanawia dowiedzieć się, jak wykonać je jak najlepiej oraz – jeśli jest to konieczne – douczyć się.

• inicjatywa

np. kiedy wolontariusz chętnie prezentuje na forum swoje pomysły i przyczynia się tym do lepszej organizacji wydarzeń.

• zorientowanie na wyniki

np. kiedy wolontariusz jest świadomy tego, jaki jest cel danego wydarzenia i zależy mu na tym, aby go osiągnąć.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy w trakcie realizacji wydarzenia wystąpią nieoczekiwane przeszkody, wolontariusz aktywnie szuka jak najlepszych sposobów na ich rozwiązanie,

• praca zespołowa

np. kiedy wolontariusz pracuje w zespole (np. będąc członkiem centrum prasowego na wydarzeniu) i potrafi współpracować z innymi członkami zespołu.

• przywództwo (leadership)

np. kiedy wolontariusz pełni rolę koordynatora grupy wolontariuszy zajmujących się obsługą wydarzenia.

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz czuwa nad najlepszym wykonywaniem zadań.

• organizacja i planowanie

np. kiedy wolontariusz odpowiada za prawidłową organizację wydarzenia i zaplanowanie działań.

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły.

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

 • Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych.
 • Obsługa aplikacji do zarządzania projektami i do organizacji czasu pracy.
 • Znajomość zasad organizacji imprez masowych.
 • Obsługa aparatu fotograficznego/kamery; obsługa programów do obróbki foto/video.
 • Znajomość zasad prowadzenia ewaluacji wydarzeń.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.