Sprawdź!  Prace biurowe i administracyjne

Prace biurowe i administracyjne

Wolontariusze często wspierają organizacje pozarządowe przy wykonywaniu codziennych, bieżących zadań. Warto pamiętać, że każde, nawet najmniejsze zadanie to okazja do zdobycia cennego doświadczenia!

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • koordynowanie projektów,
  • asystowanie koordynatorowi/koordynatorce projektów,
  • wsparcie pracy sekretariatu: odbieranie telefonów, obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizowanie dokumentów, tworzenie i uzupełnianie baz, wyszukiwanie informacji, etc.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• komunikatywność

np. podczas rozmów przez telefon, podczas spotkań z partnerami organizacji i innymi wolontariuszami,

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz/-ka jest proszony/-a o obsługę poczty elektronicznej w programie X, z którego nigdy nie korzystał/-a, nie zraża się – samodzielnie szuka w Internecie samouczków, które pozwolą mu/jej nauczyć się obsługi,

• zorientowanie na wyniki

np. podczas koordynowania projektu – wytrwałe dążenie do celu,

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy w trakcie realizacji projektu wystąpią nieoczekiwane przeszkody, wolontariusz/-ka aktywnie szuka jak najlepszych sposobów na ich rozwiązanie,

• praca zespołowa

np. w trakcie realizacji zadań wspólnie z innymi członkami organizacji,

• przywództwo (leadership)

np. podczas pełnienia roli koordynatora/-ki projektu,

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz/-ka czuwa nad najlepszym wykonywaniem zadań,

• organizacja i planowanie

np. podczas organizacji pracy własnej lub pracy sekretariatu,

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły.

 

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych,
  • obsługa aplikacji do zarządzania projektami i do organizacji czasu pracy,
  • obsługa systemów CMS (content management system) i administrowania stron internetowych,
  • umiejętność redagowania korespondencji, sprawozdań i opracowań,
  • umiejętność prowadzenia obiegu i ewidencji dokumentów, zapewnienia właściwego przepływu informacji,
  • umiejętność organizowania i obsługi posiedzeń, spotkań, konferencji i podróży służbowych.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.