Sprawdź  Prace biurowe i administracyjne

Prace biurowe i administracyjne

Wolontariusze często wspierają organizacje pozarządowe przy wykonywaniu codziennych, bieżących zadań. Warto pamiętać, że każde, nawet najmniejsze zadanie to okazja do zdobycia cennego doświadczenia!

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • koordynowanie projektów,
  • asystowanie koordynatorowi/koordynatorce projektów,
  • wsparcie pracy sekretariatu: odbieranie telefonów, obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizowanie dokumentów, tworzenie i uzupełnianie baz, wyszukiwanie informacji, etc.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• komunikatywność

np. podczas rozmów przez telefon, podczas spotkań z partnerami organizacji i innymi wolontariuszami,

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz/-ka jest proszony/-a o obsługę poczty elektronicznej w programie X, z którego nigdy nie korzystał/-a, nie zraża się – samodzielnie szuka w Internecie samouczków, które pozwolą mu/jej nauczyć się obsługi,

• zorientowanie na wyniki

np. podczas koordynowania projektu – wytrwałe dążenie do celu,

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy w trakcie realizacji projektu wystąpią nieoczekiwane przeszkody, wolontariusz/-ka aktywnie szuka jak najlepszych sposobów na ich rozwiązanie,

• praca zespołowa

np. w trakcie realizacji zadań wspólnie z innymi członkami organizacji,

• przywództwo (leadership)

np. podczas pełnienia roli koordynatora/-ki projektu,

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz/-ka czuwa nad najlepszym wykonywaniem zadań,

• organizacja i planowanie

np. podczas organizacji pracy własnej lub pracy sekretariatu,

• innowacyjność i kreatywność

np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły.

 

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych,
  • obsługa aplikacji do zarządzania projektami i do organizacji czasu pracy,
  • obsługa systemów CMS (content management system) i administrowania stron internetowych,
  • umiejętność redagowania korespondencji, sprawozdań i opracowań,
  • umiejętność prowadzenia obiegu i ewidencji dokumentów, zapewnienia właściwego przepływu informacji,
  • umiejętność organizowania i obsługi posiedzeń, spotkań, konferencji i podróży służbowych.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im LEVER BASIC!

LEVER BASIC to proste w obsłudze narzędzie online, dzięki któremu wolontariusze, osoby uczące się/ pracujące/ bezrobotne i wszystkie inne mogą bezpłatnie sprawdzić,
na jakim poziomie posiadają cenne na rynku pracy kompetencje miękkie.

Dzięki LEVER BASIC wolontariusze:

Nauczą się doceniać swoje doświadczenie i przygotują swoje pierwsze portfolio dzięki mini-kursowi online.

Odkryją swoje mocne strony, oceniając swoje kompetencje w formularzu online.

Wygenerują zaświadczenie z wynikami oceny kompetencji. Mogą dołączyć je do CV!

Poleć wolontariuszom LEVER BASIC!

Pobierz materiały i daj im znać, jakim super narzędziem jest LEVER BASIC!

Dołącz do naszej kampanii edukacyjnej i pobierz bezpłatne materiały dla wolontariuszy!

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!