Sprawdź  Wolontariat kompetencji

Wolontariat kompetencji

Wolontariat kompetencji to taki typ wolontariatu, w którym wolontariusze dzielą się nie tylko swoim czasem, ale przede wszystkim – wiedzą.

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • Wykonywanie tłumaczeń.
  • Udzielanie profesjonalnych porad (np. psychologicznych, z zakresu prawa/podatków).
  • Doradztwo zawodowe.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• zaangażowanie

np. kiedy wolontariusz stara się wykonać swoje zadania najlepiej, jak potrafi, wykorzystując swoje specyficzne umiejętności.

• komunikatywność

np. podczas rozmów przez telefon, podczas spotkań z partnerami organizacji i innymi wolontariuszami,

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz pomagając komuś stara się dokształcić w danej dziedzinie, aby jak najlepiej wykonać swoje zadanie.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy w trakcie realizacji projektu wystąpią nieoczekiwane przeszkody, wolontariusz aktywnie szuka jak najlepszych sposobów na ich rozwiązanie,

• praca zespołowa

np. w trakcie realizacji zadań wspólnie z innymi członkami organizacji,

• przywództwo (leadership)

np. podczas pełnienia roli koordynatora/-ki projektu wolontariatu kompetencji,

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz czuwa nad najlepszym wykonywaniem zadań,

• organizacja i planowanie

np. podczas organizacji pracy własnej,

• empatia

np. kiedy wolontariusz potrafi „Wczuwać się” w sytuacje rozmówcy i rozumie jego nastrój i emocje.

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • Szlifowanie wiedzy z danej dziedziny (np. z zakresu prawa/podatków).
  • Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych.
  • Obsługa oprogramowania do wykonywania tłumaczeń.
  • Obsługa komunikatorów internetowych.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im LEVER BASIC!

LEVER BASIC to proste w obsłudze narzędzie online, dzięki któremu wolontariusze, osoby uczące się/ pracujące/ bezrobotne i wszystkie inne mogą bezpłatnie sprawdzić,
na jakim poziomie posiadają cenne na rynku pracy kompetencje miękkie.

Dzięki LEVER BASIC wolontariusze:

Nauczą się doceniać swoje doświadczenie i przygotują swoje pierwsze portfolio dzięki mini-kursowi online.

Odkryją swoje mocne strony, oceniając swoje kompetencje w formularzu online.

Wygenerują zaświadczenie z wynikami oceny kompetencji. Mogą dołączyć je do CV!

Poleć wolontariuszom LEVER BASIC!

Pobierz materiały i daj im znać, jakim super narzędziem jest LEVER BASIC!

Dołącz do naszej kampanii edukacyjnej i pobierz bezpłatne materiały dla wolontariuszy!

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!