Sprawdź!  Wolontariat kompetencji

Wolontariat kompetencji

Wolontariat kompetencji to taki typ wolontariatu, w którym wolontariusze dzielą się nie tylko swoim czasem, ale przede wszystkim – wiedzą.

 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

  • Wykonywanie tłumaczeń.
  • Udzielanie profesjonalnych porad (np. psychologicznych, z zakresu prawa/podatków).
  • Doradztwo zawodowe.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• zaangażowanie

np. kiedy wolontariusz stara się wykonać swoje zadania najlepiej, jak potrafi, wykorzystując swoje specyficzne umiejętności.

• komunikatywność

np. podczas rozmów przez telefon, podczas spotkań z partnerami organizacji i innymi wolontariuszami,

• zdolność do samodzielnego uczenia się

np. kiedy wolontariusz pomagając komuś stara się dokształcić w danej dziedzinie, aby jak najlepiej wykonać swoje zadanie.

• rozwiązywanie problemów

np. kiedy w trakcie realizacji projektu wystąpią nieoczekiwane przeszkody, wolontariusz aktywnie szuka jak najlepszych sposobów na ich rozwiązanie,

• praca zespołowa

np. w trakcie realizacji zadań wspólnie z innymi członkami organizacji,

• przywództwo (leadership)

np. podczas pełnienia roli koordynatora/-ki projektu wolontariatu kompetencji,

• odpowiedzialność

np. kiedy wolontariusz czuwa nad najlepszym wykonywaniem zadań,

• organizacja i planowanie

np. podczas organizacji pracy własnej,

• empatia

np. kiedy wolontariusz potrafi „Wczuwać się” w sytuacje rozmówcy i rozumie jego nastrój i emocje.

* kompetencje miękkie można potwierdzić dzięki LEVER BASIC!

Kompetencji twardych, takich jak:

  • Szlifowanie wiedzy z danej dziedziny (np. z zakresu prawa/podatków).
  • Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych.
  • Obsługa oprogramowania do wykonywania tłumaczeń.
  • Obsługa komunikatorów internetowych.

Czego jeszcze można się nauczyć w trakcie tych działań? Zostaw swoje sugestie!

Wielu wolontariuszy nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można się nauczyć w trakcie wolontariatu i w jaki sposób opisać swoje doświadczenie w CV.

Pomóż wolontariuszom sprawdzić ich kompetencje i odkryć ich mocne strony:
poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.