Blog Typy kompetencji miękkich: kompetencje społeczne

Dzięki testowi kompetencji Lever Basic możesz zbadać 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, które kompetencje chciałbyś/chciałabyś zbadać, przygotowaliśmy artykuły, w których opisujemy kompetencje w podziale na cztery grupy: kompetencje personalne, metodologiczne, społeczne i organizacyjne.

Kompetencje społeczne

Komunikatywność

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi „dogadać się” z każdym. Nie ma oporów przed nawiązaniem rozmowy, a kiedy już ją zacznie, potrafi dopasować język werbalny (mowę) i niewerbalny (gesty, postawę) do odbiorcy. Podczas rozmowy uważnie słucha odbiorcy, potrafi wyczuć jego potrzeby oraz rozumie jego sposoby wyrazu. Osoba taka wie, że inaczej rozmawia się z młodzieżą, inaczej z osobami dorosłymi, inaczej w sytuacjach nieformalnych, a inaczej w biznesowych. Wiedza ta pozwala jej prowadzić sprawną komunikację przy użyciu różnych metod: w rozmowie twarzą w twarz, przez telefon, czy drogą mailową.

W jakich sytuacjach można rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Rozmowy: z członkami zespołu, z przełożonymi, z klientami; online (np. maile) i offline (np. twarzą w twarz, czy przez telefon).
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji (np. o nowych pomysłach, projektach, czy rezultatach działań) dla różnorodnych odbiorców (np. menedżerów, interesariuszy, klientów).
 • Tworzenie spójnych raportów w formie pisemnej i ustnej.
 • Prowadzenie spotkań i negocjacji, których celem jest wypracowanie ustaleń (np. spotkanie robocze, oficjalna umowa z partnerami).
 • Prowadzenie działań komunikacyjnych, tworzenie strategii komunikacji, etc.

Podczas wolontariatu:

 • Swobodne radzenie sobie w sytuacjach, które wymagają umiejętności dogadania się z różnorodnymi odbiorcami działań organizacji, np. podczas prowadzenia  działań promocyjnych i rozpowszechniających.

W życiu codziennym:

 • Znajdowanie porozumienia ze wszystkimi członkami rodziny, umiejętność dogadania się z różnymi pokoleniami.
 • Sprawne załatwianie spraw w urzędach, na poczcie, w sklepie, etc.

To tylko kilka przykładów – pamiętaj, że „komunikatywność” możesz trenować w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań. Możesz przeanalizować kilka ostatnich sytuacji, w których komunikowałeś/-aś się z kimś – najprawdopodobniej rozwinęły one twoją komunikatywność!

Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi nawiązywać relacje z ludźmi należącymi do różnych grup kulturowych i etnicznych oraz osobami niepełnosprawnymi. Ma świadomość tego, że ludzie różnią się od siebie językiem, przyzwyczajeniami, zwyczajami czy tradycją i jest przekonana, że ta różnorodność to cenny zasób. Osoba ta ma również zdolność wpływania na zachowania i myślenie innych osób w sposób, który prowadzi do wzajemnego rozumienia, harmonii i zgody.

W jakich sytuacjach można rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Respektowanie polityk, podejść i praktyk firmy dotyczących zarządzania międzykulturowego (np. w firmach międzynarodowych).
 • Rozumienie i docenianie różnorodności członków zespołu.

Podczas wolontariatu:

 • Współpraca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, z imigrantami, z osobami zagrożonymi wykluczeniem, z osobami w podeszłym wieku, z tzw. trudną młodzieżą, etc.
 • Współpraca przy organizacji festiwalu łączącego różne kultury.

W życiu codziennym:

 • Podróżowanie z poszanowaniem kultury i zwyczajów odwiedzanych miejsc.

To tylko kilka przykładów – pamiętaj, że tę kompetencję możesz rozwijać w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań. Ilekroć przebywasz w środowisku zróżnicowanym pod kątem niepełnosprawności, kultury, rasy, języka – miej oczy i uszy szeroko otwarte, bo może to być okazja do rozwijania tej kompetencji!

Przywództwo

Osoba posiadająca tę kompetencję jest dobrym liderem – przewodnikiem grupy czy zespołu. Kiedy z kimś wspólnie działa, wykazuje się dużą odpowiedzialnością za pozostałych członków grupy i za rezultat działania, integruje i wspiera role pozostałych osób. Potrafi słuchać innych i delegować zadania bez tracenia sprzed oczu ogólnej wizji i kontroli nad wynikami.

W jakich sytuacjach można rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Dostarczanie wizji i zapewnianie motywacji zespołowi, by pracował razem nad realizacją tego samego celu.
 • Umiejętność zarządzania możliwymi konfliktami personalnymi między członkami zespołu i eliminacja takich konfliktów.

Podczas wolontariatu:

 • Zarządzanie zespołem wolontariuszy podczas organizacji wydarzenia.
 • Pełnienie oficjalnych funkcji (np. prezesa, członka zarządu organizacji).

W życiu codziennym:

 • Pełnienie funkcji wymagających wytyczania kierunku i wspierania innych, np. bycie rodzicem, bycie przewodniczącym/-ą klasy.

Praca zespołowa

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi współpracować w grupie: integruje się z osobami, w którymi współpracuje, rozumie rolę każdego z członków zespołu, wspiera innych w działaniu i jest otwarta na sugestie i pomysły pozostałych członków zespołu, które przyczynią się do realizacji wspólnego celu. Osoba ta ma świadomość zalet pracy zespołowej.

W jakich sytuacjach można rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Umiejętność organizowania przydzielonych zadań z uwzględnieniem zespołu
  i współpracowników (czasu, ról, obowiązków).
 • Pełne rozumienie przydzielonej roli i zadań w zespole.

Podczas wolontariatu:

 • Aktywne współdziałanie z innymi wolontariuszami podczas organizacji wydarzeń, realizacji projektów. Akceptowanie swojej roli i zadań.

W życiu codziennym:

 • Sprawne dzielenie się obowiązkami domowymi.
 • Organizacja imprezy składkowej, na którą każdy przynosi coś od siebie.

Sprawdź swoje kompetencje!

Jeśli jesteś ciekawy/-a, jakie kompetencje miękkie miałeś/-aś okazję szlifować w ostatnim czasie, skorzystaj z testu Lever Basic! Test powstał po to, aby pomóc ci przypomnieć sobie sytuacje, w których ćwiczyłeś/-aś wybrane kompetencje miękkie i aby wesprzeć cię w przygotowaniu dowodów, które pozwolą ci udowodnić, na jakim poziomie posiadasz wybrane kompetencje. To nie tylko ułatwi ci poruszanie się po rynku pracy, ale przede wszystkim – pozwoli ci odkryć twoje mocne strony!

Skorzystaj już dziś: https://leverbasic.pl/test-kompetencji/

Typy kompetencji miękkich: kompetencje społeczne