Blog Działania na rzecz podopiecznych: czego uczą wolontariuszy?

Wolontariusze chętnie podejmują różnorodne działania na rzecz podopiecznych świetlic, szpitali, domów samopomocy i innych instytucji. Dzięki nim osoby te mają szansę miło i aktywnie spędzić czas, a wolontariusze – szlifować cenne kompetencje. Jeśli wolontariusze pomagają w takich działaniach twojej organizacji, sprawdź, czego się uczą!

Przykładowe zadania, jakie wykonują wolontariusze:

 • Animowanie, np. gra w gry planszowe, czytanie książek.
 • Edukacja, np. wspólne odrabianie lekcji.
 • Organizowanie/ uczestniczenie we wspólnych wyjściach, np. na spacer, do kina.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

 • komunikatywność, np. kiedy wolontariusz miał okazję pracować z różnymi grupami odbiorców i wiedział, jak dopasować do nich język i styl mówienia.
 • zaangażowanie, np. kiedy wolontariusz wykorzystał swoje umiejętności obsługi komputera podczas opiekowania się podopiecznymi domu spokojnej starości i cierpliwie, z dużym zaangażowaniem przekazywał im swoją wiedzę.
 • zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością, np. kiedy wolontariusz w świetlicy środowiskowej potrafił dobrze zaopiekować się grupą zróżnicowaną pod kątem kulturowym i etnicznym i udało mu się zintegrować grupę.
 • zdolność do samodzielnego uczenia się, np. kiedy wolontariusz samodzielnie znalazł materiały, które pomogły mu jeszcze lepiej opiekować się dziećmi podczas zajęć animacyjnych w świetlicy.
 • empatia, np. kiedy wolontariusz wykazywał się wrażliwością i postawą pozwalającą na zgranie się z drugą osobą.

Kompetencji twardych, takich jak:

 • Znajomość gier i zabaw dla dzieci i dorosłych.
 • Wiedza w danej dziedzinie, np. z matematyki, czy biologii (szlifowana podczas np. odrabiania prac domowych z podopiecznymi świetlicy).

Jeśli chcesz przekonać się, czego jeszcze wolontariusze mogą nauczyć się w twojej organizacji, wejdź na stronę https://leverbasic.pl/sprawdz/, wybierz typ działań i sprawdź!

Chcesz pomóc wolontariuszom odkryć ich mocne strony? Poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.

Dzięki Lever Basic wolontariusze mogą:

 • Przekonać się, które kompetencje miękkie są ich mocną stroną.
 • Nauczyć się opowiadać o swoim doświadczeniu.
 • Dowiedzieć się, jak zaplanować swój dalszy rozwój.

Poleć wolontariuszom Lever Basic już dziś! Bezpłatne materiały promocyjne możesz pobrać ze strony: https://leverbasic.pl/dla-organizacji/

Działania na rzecz podopiecznych: czego uczą wolontariuszy?