Blog Wolontariat kompetencji: czego uczy wolontariuszy?

Wolontariat kompetencji to taki typ wolontariatu, w którym wolontariusze dzielą się nie tylko swoim czasem, ale przede wszystkim – wiedzą. Jeśli wolontariusze mają okazję dzielić się wiedzą w twojej organizacji, sprawdź, czego się uczą!

Przykładowe zadania, jakie wykonują wolontariusze:

 • Wykonywanie tłumaczeń.
 • Udzielanie profesjonalnych porad (np. psychologicznych, z zakresu prawa/podatków).
 • Doradztwo zawodowe.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

 • zdolność do samodzielnego uczenia się, np. kiedy wolontariusz pomagając komuś stara się dokształcić w danej dziedzinie, aby jak najlepiej wykonać swoje zadanie.
 • przywództwo (leadership), np. kiedy wolontariusz pełni rolę koordynatora/-ki projektu wolontariatu kompetencji.
 • organizacja i planowanie, np. kiedy wolontariusz samodzielnie planuje swoje zadania i mimo wielu innych obowiązków jest w stanie rzetelnie je wykonać.
 • empatia, np. kiedy wolontariusz potrafi „wczuwać się” w sytuację rozmówcy i rozumie jego nastrój i emocje.

Kompetencji twardych, takich jak:

 • Szlifowanie wiedzy z danej dziedziny (np. z zakresu prawa/podatków).
 • Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych.
 • Obsługa oprogramowania do wykonywania tłumaczeń.
 • Obsługa komunikatorów internetowych.

Jeśli chcesz przekonać się, czego jeszcze wolontariusze mogą nauczyć się w twojej organizacji, wejdź na stronę https://leverbasic.pl/sprawdz/, wybierz typ działań i sprawdź!

Chcesz pomóc wolontariuszom odkryć ich mocne strony? Poleć im Lever Basic!

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.

Dzięki Lever Basic wolontariusze mogą:

 • Przekonać się, które kompetencje miękkie są ich mocną stroną.
 • Nauczyć się opowiadać o swoim doświadczeniu.
 • Dowiedzieć się, jak zaplanować swój dalszy rozwój.

Poleć wolontariuszom Lever Basic już dziś! Bezpłatne materiały promocyjne możesz pobrać ze strony: https://leverbasic.pl/dla-organizacji/

Wolontariat kompetencji: czego uczy wolontariuszy?