Blog Które kompetencje są najcenniejsze na rynku pracy?

Z opisem kompetencji miękkich spotykamy się m.in. w ogłoszeniach o pracę:

Wymagane kompetencje: komunikatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność…

Widząc takie ogłoszenie, niektóre osoby automatycznie przepisują nazwy kompetencji do CV, żeby pracodawca zobaczył, że są odpowiednimi osobami na dane stanowisko. Jednak kiedy podczas rozmowy o pracę pracodawca chce je sprawdzić i prosi o podanie przykładów zadań, w których miały okazję szlifować poszczególne kompetencje miękkie, często nie wiedzą, co powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj nigdy się nad tym nie zastanawiły.

Na szczęście dzięki testowi kompetencji Lever Basic to się zmienia! Już nigdy nie będziesz miał/-a tego problemu, ponieważ otrzymasz zaświadczenie z opisem swoich kompetencji miękkich oraz zgromadzisz potrzebne “dowody” potwierdzające ich posiadanie. Czytaj dalej i dowiedz się, jak to zrobić 🙂

Które kompetencje są najcenniejsze na rynku pracy?

W 2012 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z Amerykańską Izbą Handlu w Polsce oraz EY (*dawniej Ernst & Young) przeprowadziły badanie na temat postrzegania absolwentów szkół wyższych podczas wejścia na rynek pracy. Jak się okazało, to wcale nie kierunek studiów czy ocena na dyplomie mają najistotniejsze znaczenie podczas rekrutacji nowego pracownika, a… kompetencje miękkie!

Jak wykazały badania, 1/3 pracodawców najbardziej ceni sobie kompetencje osobowe i interpersonalne. Na drugim miejscu znalazły się kompetencje intelektualne i akademickie (25%), natomiast na trzecim udział w stażach i praktykach organizowanych przez firmę (22%). Są to trzy główne kryteria stosowane przez firmy podczas zatrudniania absolwentów. Daleko w tyle można znaleźć kierunek studiów (7%), czy ocenę na dyplomie (2%).

Jakie kompetencje miękkie są najczęściej pożądane przez ankietowanych pracodawców?

  • Efektywna komunikacja;
  • Otwartość na uczenie się i stały rozwój;
  • Aktywność i zaangażowanie w pracy;
  • Elastyczność i zdolność do adaptacji;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Dążenie do osiągania rezultatów;
  • Odpowiedzialność;
  • Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów.

Sprawdź swoje kompetencje!

Większość z wyżej wymienionych kompetencji możesz sprawdzić dzięki testowi kompetencji Lever Basic! Szybko przekonasz się, jakie są twoje mocne strony, a mając świadomość swoich mocnych stron – poczujesz się pewniej podczas rozmowy o pracę.

Skorzystaj już dziś: https://leverbasic.pl/test-kompetencji/!

Które kompetencje są najcenniejsze na rynku pracy?