Blog Jakie kompetencje możesz sprawdzić dzięki Lever Basic?

Dzięki testowi kompetencji Lever Basic możesz sprawdzić, na jakim poziomie posiadasz następujące kompetencje miękkie:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia

Pokrywają się one z listą kompetencji najbardziej pożądanych przez pracodawców oraz listą tzw. kompetencji kluczowych dla uczenia się przez całe życie, które zostały zdefiniowane przez Unię Europejską jako osiem podstawowych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

Aby dowiedzieć się więcej o kompetencjach Lever Basic, kliknij w nazwę wybranej kompetencji, aby przejść do strony zawierającej jej szczegółowy opis. Na stronie znajdziesz m.in.:

 • Krótką charakterystykę osoby, która posiada daną kompetencję, np.:

Osoba posiadająca kompetencję „Zaangażowanie” jest świadoma tego, co wie, co potrafi i jakie są jej mocne strony. Kiedy rozpoczyna pracę nad jakimś zadaniem, zawsze najpierw stara się dobrze zrozumieć, na czym ono polega, a później zastanawia się, w jaki sposób może wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i mocne strony, aby jak najlepiej je wykonać. Współpraca z osobą, która posiada tę kompetencje, to czysta przyjemność – powierzając jej jakieś zadanie można mieć pewność, że osoba ta potraktuje je jak „swoje”, podejdzie do jego realizacji profesjonalnie i analitycznie, wykona je na 100% i dodatkowo zaproponuje pomysły na ulepszenie danego działania w przyszłości.

 • Definicję kompetencji w Modelu LEVER.
 • Wskazówki dotyczące tego, jak ocenić daną kompetencję w teście kompetencji Lever Basic.
 • Przykłady dokumentów, które pozwalają potwierdzić posiadanie danej kompetencji.
 • Przykłady sytuacji, w których można nabywać i rozwijać daną kompetencję.

Jak myślisz, które kompetencje miękkie są twoją mocną stroną?

Przekonaj się już dziś dzięki testowi Lever Basic: https://leverbasic.pl/test-kompetencji/!

Jakie kompetencje możesz sprawdzić dzięki Lever Basic?