Model LEVER  Kompetencje LEVER  Zaangażowanie

Osoba posiadająca tę kompetencję jest świadoma tego, co wie, co potrafi i jakie są jej mocne strony. Kiedy rozpoczyna pracę nad jakimś zadaniem, zawsze najpierw stara się dobrze zrozumieć, na czym ono polega, a później zastanawia się, w jaki sposób może wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i mocne strony, aby jak najlepiej je wykonać. Współpraca z osobą, która posiada tę kompetencje, to czysta przyjemność – powierzając jej jakieś zadanie można mieć pewność, że osoba ta potraktuje je jak „swoje”, podejdzie do jego realizacji profesjonalnie i analitycznie, wykona je na 100% i dodatkowo zaproponuje pomysły na ulepszenie danego działania w przyszłości.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których wykazałeś/-aś się dużym zaangażowaniem.

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Otrzymałeś/-aś jakieś zadanie i zanim zacząłeś/-aś je wykonywać, dobrze upewniłeś/-aś się, jaka jest istota tego zadania (np. Dlaczego trzeba je zrealizować? Co czego ono doprowadzi?), następnie wymyśliłeś/-aś, w jaki sposób możesz je wykonać i udało ci się wykonać je jak najlepiej.
 • Otrzymałeś/-aś jakieś zadanie i poczułeś/-aś, że jest ono dla ciebie ważne i realizujesz je, bo ci na nim zależy.
 • Otrzymałeś/-aś jakieś zadanie i wykorzystałeś/-aś przy jego realizacji swoje specyficzne umiejętności.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się zaangażowaniem.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakieś produkt, które wykonałeś/-aś z dużym zaangażowaniem (np. prezentacja, tekst, zdjęcia z wydarzenia, relacje, etc.).
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT).

W jakich sytuacjach można rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Kiedy w zespole rozdzielane są zadania – wybieranie tych, które jestem
  w stanie najlepiej wykonać dzięki mojej wiedzy i umiejętnościom, a potem wykonywanie ich z dużym zaangażowaniem.

Podczas wolontariatu:

 • Współpraca z organizacjami, których misja i wartości są zbieżne z moją, dzięki czemu mam poczucie sensu działania jako wolontariusz.

W życiu codziennym:

 • Opiekowanie się rodziną.
 • Zajmowanie się swoją pasją/hobby.

To tylko kilka przykładów – pamiętaj, że „zaangażowaniem” możesz wykazać się w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań. Tak więc jeśli czujesz, że wykonując jakieś zadanie dałeś/-aś z siebie 100%, zadanie to najprawdopodobniej rozwinęło twoje zaangażowanie!