Model LEVER  Kompetencje LEVER  Zdolność do samodzielnego uczenia się

Osoba posiadająca tę kompetencję ma świadomość tego, że uczy się przez całe życie. Stawia sobie cele edukacyjne – jeśli potrzebna jest jej jakaś wiedza, samodzielnie szuka możliwości jej zdobycia (np. podczas kursów tradycyjnych i online, studiów, staży czy wolontariatu). Jest wytrwała w nauce i wie, że wynik w nauce zależy od jej zaangażowania. Jeśli natrafi na przeszkody w nauce, szuka sposobów na ich pokonanie, bo wie, że tylko tak osiągnie swój cel.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których miałeś/-aś okazję uczyć się czegoś. Mogą to być sytuacje formalne (np. nauka w szkole i na studiach) i nieformalne (np. nauka podczas stażu, w pracy, podczas wolontariatu, w czasie wolnym, czy w trakcie wykonywania obowiązków domowych).

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Postawiłeś/-aś sobie cel edukacyjny: wiedziałeś/-aś, czego chcesz się nauczyć, zacząłeś/-aś się uczyć (w toku edukacji formalnej, nieformalnej lub poza-formalnej) i śledziłeś/-aś swoje postępy w nauce.
 • Samodzielnie ustaliłeś/-aś, jakiej wiedzy potrzebujesz i znalazłeś/-aś dostępne możliwości nauki.
 • Wykorzystałeś/-aś zdobytą wiedzę w praktyce: dostosowałeś/-aś zdobyte informacje, dane i wiedzę do swojej sfery osobistej, działań i kontekstu.
 • Wykazałeś/-aś się wytrwałością w nauce i pokonywaniu przeszkód.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia i suplementy opisujące zdobytą wiedzę.
 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakieś produkt, które wykonałeś/-aś z wykorzystaniem tej kompetencji (np. projekty przygotowywane na zajęcia, prace domowe, etc.).
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT).

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Wykazywanie się postawą wskazującą na chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy i uczenia się czegoś nowego.
 • Samodzielne rozwijanie umiejętności niezbędnych w realizacji obecnych
  i przyszłych ról.
 • Bycie na bieżąco z wiedzą techniczną związaną z wykonywaną pracą.

Podczas wolontariatu:

 • Kiedy biorę udział w nowym projekcie społecznym w obszarze, którego dobrze nie znam (np. współpracy z osobami niepełnosprawnymi), szukam informacji, które pomogą mi dowiedzieć się więcej o grupie odbiorców i o metodach współpracy z nimi.

W życiu codziennym:

 • Kiedy wybieram się w podróż – szukam informacji nt. kraju i jego kultury, na temat miejsca, w którym się zatrzymam oraz języka – opanowują podstawowe zwroty, korzystając z prostych, darmowych aplikacji mobilnych.
 • Kiedy wychowuję dziecko, dokształcam się z zakresu prawidłowego rozwoju.
 • Kiedy coś mnie pasjonuje, zgłębiam temat i staram się dowiedzieć jak najwięcej.
 • W czasie wolnym uczę się szydełkowania/ montowania filmików z wakacji/ robienia zdjęć/ programowania/ czytania książek w oryginale, etc.

To tylko kilka przykładów – pamiętaj, że uczysz się przez całe życie, więc tę kompetencję możesz rozwijać w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań. Ilekroć czujesz, że uczysz się czegoś nowego, miej oczy i uszy szeroko otwarte, bo może to być okazja do rozwijania tej kompetencji!

 

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia