Model LEVER  Kompetencje LEVER  Organizacja i planowanie

Osoba posiadająca tę kompetencję posiada umiejętność zorganizowania swojej pracy i swoich zadań oraz pracy innych osób, planowania i optymalizacji działań i zasobów, tak aby efektywnie osiągać wyniki. Posiada też zdolność przewidywania, jaki pozytywny wpływ na zadanie może mieć jej wkład.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których wykazałeś/-aś się dobrą organizacją i planowaniem. Mogą to być sytuacje formalne (np. w szkole, czy w pracy) i nieformalne (np. podczas wolontariatu, w czasie wolnym, czy w trakcie wykonywania obowiązków domowych).

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Przed rozpoczęciem projektu dobrze określiłeś/-aś działania, zadania i role zgodnie z celami do zrealizowania oraz z uwzględnieniem zasobów, kosztów i dostępnego czasu.
 • Koordynowałeś/-aś zasoby i pracę członków zespołu z myślą o uzyskaniu oczekiwanych celów.
 • Monitorowałeś/-aś działania, tak aby wykrywać i przewidywać odchylenia oraz wprowadzać korekty w pierwotnym planie.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

 Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakiś produkt, który wykonałeś/-aś wykorzystaniem tej kompetencji (np. raport, opis lub zdjęcia z wykonanego z sukcesem projektu)
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT)

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Umiejętność zorganizowania swojej pracy i zadań oraz pracy innych osób, planowania i optymalizacji działań i zasobów, aby uzyskać efektywne wyniki.
 • Zdolność do zarządzania działaniami z krótkimi terminami realizacji, przy niskiej dostępności zasobów i w niestabilnych kontekstach.

Podczas wolontariatu:

 • Efektywna realizacja zadań przydzielonych w ramach wolontariatu, wymagających koordynowania i organizowania innych osób.
 • Korzystanie z określonych zasobów i przestrzeganie wymogów czasowych.

W życiu codziennym:

 • Organizacja wakacji/ przyjęcia urodzinowego/ wesela/ planu posiłków na tydzień, etc.

To tylko kilka przykładów – tę kompetencję możesz rozwijać w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań, – miej oczy i uszy szeroko otwarte!

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia