Model LEVER  Kompetencje LEVER  Komunikatywność

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi „dogadać się” z każdym. Nie ma oporów przed nawiązaniem rozmowy, a kiedy już ją zacznie, potrafi dopasować język werbalny (mowę) i niewerbalny (gesty, postawę) do odbiorcy. Podczas rozmowy uważnie słucha odbiorcy, potrafi wyczuć jego potrzeby oraz rozumie jego sposoby wyrazu. Osoba taka wie, że inaczej rozmawia się z młodzieżą, inaczej z osobami dorosłymi, inaczej w sytuacjach nieformalnych, a inaczej w biznesowych. Wiedza ta pozwala jej prowadzić sprawną komunikację przy użyciu różnych metod: w rozmowie twarzą w twarz, przez telefon, czy drogą mailową.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których komunikowałeś/-aś się z kimś. To może być rozmowa twarzą w twarz, rozmowa telefoniczna, rozmowa przez Internet, etc.
Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Umiejętnie dostosowałeś/-aś metodę komunikacji do kontekstu, odbiorców i celów procesu komunikacji (np. uznałeś/-aś, że w danej sytuacji lepiej będzie porozumieć się z kimś podczas spotkania twarzą w twarz, niż drogą mailową).
 • Umiejętnie dostosowałeś/-aś język do grupy docelowej (np. inaczej rozmawiałeś/-aś z seniorami, a inaczej w grupie młodzieżowej).
 • Umiejętnie zastosowałeś/-aś język werbalny (mówiony) i niewerbalny (gesty, postawę).
 • Byłeś/-aś asertywny/-a: podczas rozmowy panowałeś/-aś nad emocjami i potrafiłeś/-aś wyrazić swoje zdanie (np. powiedzieć „Nie”).
 • Podczas rozmowy dostosowałeś/-aś pytania i udzielane odpowiednich do grupy docelowej (tak, aby były dla niej zrozumiałe).
 • Poświęciłeś/-aś uwagę innym osobom, uważnie słuchałeś/-aś i rozumiałeś/-aś ich potrzeby i sposoby wyrazu.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Nagrania z twoich wystąpień.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakieś produkt, które wykonałeś/-aś z wykorzystaniem tej kompetencji (np. prezentacja, tekst, artykuł, etc.).
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT).

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Rozmowy: z członkami zespołu, z przełożonymi, z klientami; online (np. maile) i offline (np. twarzą w twarz, czy przez telefon).
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji (np. o nowych pomysłach, projektach, czy rezultatach działań) dla różnorodnych odbiorców (np. menedżerów, interesariuszy, klientów).
 • Tworzenie spójnych raportów w formie pisemnej i ustnej.
 • Prowadzenie spotkań i negocjacji, których celem jest wypracowanie ustaleń (np. spotkanie robocze, oficjalna umowa z partnerami).
 • Prowadzenie działań komunikacyjnych, tworzenie strategii komunikacji, etc.

Podczas wolontariatu:

 • Swobodne radzenie sobie w sytuacjach, które wymagają umiejętności dogadania się z różnorodnymi odbiorcami działań organizacji, np. podczas prowadzenia  działań promocyjnych i rozpowszechniających.

W życiu codziennym:

 • Znajdowanie porozumienia ze wszystkimi członkami rodziny, umiejętność dogadania się z różnymi pokoleniami.
 • Sprawne załatwianie spraw w urzędach, na poczcie, w sklepie, etc.

To tylko kilka przykładów – pamiętaj, że „komunikatywność” możesz trenować w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań. Możesz przeanalizować kilka ostatnich sytuacji, w których komunikowałeś/-aś się z kimś – najprawdopodobniej rozwinęły one twoją komunikatywność!

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia