Model LEVER  Kompetencje LEVER  Zorientowanie na wyniki

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi skutecznie realizować zadania: wie, jaki jest ich cel i wymyśla skuteczne strategie i plany jego osiągnięcia. W trakcie wykonywania działań bacznie kontroluje ich kierunek, jest skupiona i wytrwała w obliczu najważniejszych kwestii i zależy jej na osiągnięciu dobrych wyników i wysokiego poziomu jakości. A kiedy osiągnie cel, potrafi przedstawić spójny i przejrzysty opis wyników.  

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których wykazałeś/-aś się wytrwałością w dążeniu do osiągnięcia konkretnego wyniku powierzonego zadania. Mogą to być sytuacje formalne (np. w szkole, czy w pracy) i nieformalne (np. podczas wolontariatu, w czasie wolnym, czy w trakcie wykonywania obowiązków domowych).

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Po otrzymaniu zadania przygotowałeś/-aś skuteczną strategię i plan działania, nastawione na osiągnięcie celu.
 • Podczas wykonywania zadania bacznie kontrolowałeś/-aś kierunek prowadzonych działań.
 • Podczas wykonywania zadania byłeś/-aś skupiony/a i wytrwały/-a w obliczu najważniejszych kwestii.
 • Dążyłeś/-aś do osiągnięcia dobrych wyników i wysokich poziomów jakości.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRTopisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakiś produkt, który wykonałeś/-aś wykorzystaniem tej kompetencji (np. raport, opis lub zdjęcia z wykonanego z sukcesem projektu lub zadania).
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT).

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Wdrażanie odpowiednich strategii, by osiągnąć wymagane cele.
 • Niezmienne i zdecydowane podążanie we właściwym kierunku.
 • Nieustanne poszukiwanie sposobów na poprawę wyników.
 • Rozumienie realiów handlowych mających wpływ na firmę.

Podczas wolontariatu:

 • Zarządzanie projektami, wydarzeniami, złożonymi działaniami w stylu stosowanym
  w zarządzaniu projektem.
 • Umiejętność identyfikacji barier
  i określania działań umożliwiających ich pokonanie.

To tylko kilka przykładów – zorientowaniem na wyniki możesz wykazywać się  w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań, więc miej oczy i uszy szeroko otwarte!

 

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia