Model LEVER  Kompetencje LEVER  Rozwiązywanie problemów

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi zidentyfikować pojawiające się problemy, nadać im priorytety, mierzyć ich wpływ na wykonywane działania oraz analizować ich przyczyny. Potrafi również określić efektywne działania, dzięki którym problemy zostaną rozwiązane, zarządza ich wdrożeniem i weryfikuje, czy pożądane wyniki zostały uzyskane. To osoba, która nie boi się przeszkód, ponieważ kiedy natrafi na problem, zamiast załamywać ręce – myśli, jak rozłożyć problem na czynniki pierwsze i jak sobie z nim poradzić. Nie narzeka, tylko od razu szuka rozwiązania.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją. Mogą to być sytuacje formalne (np. w szkole, czy w pracy) i nieformalne (np. podczas wolontariatu, w czasie wolnym, czy w trakcie wykonywania obowiązków domowych).

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Podczas wykonywania jakiegoś zadania natrafiłeś/-aś na problem i zdałeś/-aś sobie sprawę z tego, jaki może mieć wpływ na twoje działanie.
 • Wymyśliłeś/-aś rozwiązania spójne z problemem, z uwzględnieniem wymagań kontekstu, dostępnych zasobów i zaangażowanych osób.
 • Udało ci się wdrożyć wymyślone rozwiązania: przełożyłeś/-aś je na spójne działania, których wdrożenie doprowadziło do realizacji celów.
 • Wykazałeś/-aś się niestandardowym myśleniem i poszukiwaniem nowych sposobów i alternatyw w radzeniu sobie z krytycznymi kwestiami przy określaniu i wdrażaniu rozwiązania problemu.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakiś produkt, który wykonałeś/-aś wykorzystaniem tej kompetencji (np. raport, opis lub zdjęcia z wykonanego z sukcesem projektu lub zadania, w którym pojawiły się problemy)
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT)

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Rozumienie problemów i zagadnień, umiejętność oceny ich wpływu na firmę
  z myślą o priorytetyzacji działań ulepszających.
 • Rozumienie, w jaki sposób problem i jego rozwiązanie wpłyną na innych pracowników.

Podczas wolontariatu:

 • Określenie skutecznych rozwiązań nieprzewidzianych problemów związanych z planowanymi wydarzeniami
  (np. zmianami pogody, kiedy organizujemy festyn rodzinny).

W życiu codziennym:

 • Dostosowywanie się do zmieniających się warunków, np. kiedy planowaliśmy piknik, ale pogoda nie sprzyja – idziemy do muzeum.
 • Łagodzenie konfliktów w rodzinie lub grupie rówieśniczej.

To tylko kilka przykładów – tę kompetencję możesz rozwijać w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań. Ilekroć napotkasz na problem i uda ci się go rozwiązać, możesz zanotować sobie w pamięci, że rozwinąłeś/-aś tę kompetencję!

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia