Model LEVER  Kompetencje LEVER  Praca zespołowa

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi współpracować w grupie: integruje się z osobami, w którymi współpracuje, rozumie rolę każdego z członków zespołu, wspiera innych w działaniu i jest otwarta na sugestie i pomysły pozostałych członków zespołu, które przyczynią się do realizacji wspólnego celu. Osoba ta ma świadomość zalet pracy zespołowej.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których współpracowałeś/-aś z innymi i wykazałeś/-aś się tą kompetencją. Mogą to być sytuacje formalne (np. w szkole, czy w pracy) i nieformalne (np. podczas wolontariatu, w czasie wolnym, czy w trakcie wykonywania obowiązków domowych).

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Podczas wykonywania zadania w zespole byłeś/-aś otwarty/-a na sugestie i pomysły innych osób.
 • Skutecznie działałeś/-aś z innymi członkami zespołu – udało wam się wykonać postawione przed wami zadania.
 • Wspierałeś/-aś pozostałych członków zespołu przy realizacji zadań.
 • Miałeś/-aś uznanie i szacunek dla ról pozostałych członków zespołu.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakiś produkt, który wykonałeś/-aś wykorzystaniem tej kompetencji (np. raport, opis lub zdjęcia z wykonanego z sukcesem działania czy projektu).
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT)

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Umiejętność organizowania przydzielonych zadań z uwzględnieniem zespołu
  i współpracowników (czasu, ról, obowiązków).
 • Pełne rozumienie przydzielonej roli i zadań w zespole.

Podczas wolontariatu:

 • Aktywne współdziałanie z innymi wolontariuszami podczas organizacji wydarzeń, realizacji projektów. Akceptowanie swojej roli i zadań.

W życiu codziennym:

 • Sprawne dzielenie się obowiązkami domowymi.
 • Organizacja imprezy składkowej, na którą każdy przynosi coś od siebie.

To tylko kilka przykładów – tę kompetencję możesz rozwijać w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań, które wymagają współdziałania w grupie!

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia