Model LEVER  Kompetencje LEVER  Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością

Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi nawiązywać relacje z ludźmi należącymi do różnych grup kulturowych i etnicznych oraz osobami niepełnosprawnymi. Ma świadomość tego, że ludzie różnią się od siebie językiem, przyzwyczajeniami, zwyczajami czy tradycją i jest przekonana, że ta różnorodność to cenny zasób. Osoba ta ma również zdolność wpływania na zachowania i myślenie innych osób w sposób, który prowadzi do wzajemnego rozumienia, harmonii i zgody.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których współpracowałeś/-aś z osobami niepełnosprawnymi lub osobami z innych krajów czy kultur (to mogą być również sytuacje nieformalne, np. spotkanie z osobami z różnych krajów podczas wakacji, wolontariat podczas wydarzenia dla osób niepełnosprawnych, etc.).

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Miałeś/-aś świadomość różnorodności języków, przyzwyczajeń, zwyczajów i tradycji.
 • Rozmawiając z tymi osobami poświęcałeś/aś im uwagę, rozumiałeś/-aś ich potrzeby, sposoby wyrazu i nastrój.
 • Doceniłeś/-aś jednostkowy wkład i różnice między tymi osobami jako cenne zasoby.
 • Wpłynąłeś/-aś na zachowania i myślenie innych osób w sposób, który doprowadził do wzajemnego rozumienia, harmonii i zgody.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakieś produkt, które wykonałeś/-aś z wykorzystaniem tej kompetencji.
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT).

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Respektowanie polityk, podejść i praktyk firmy dotyczących zarządzania międzykulturowego (np. w firmach międzynarodowych).
 • Rozumienie i docenianie różnorodności członków zespołu.

Podczas wolontariatu:

 • Współpraca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, z imigrantami, z osobami zagrożonymi wykluczeniem, z osobami w podeszłym wieku, z tzw. trudną młodzieżą, etc.
 • Współpraca przy organizacji festiwalu łączącego różne kultury.

W życiu codziennym:

 • Podróżowanie z poszanowaniem kultury i zwyczajów odwiedzanych miejsc.

To tylko kilka przykładów – pamiętaj, że tę kompetencję możesz rozwijać w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań. Ilekroć przebywasz w środowisku zróżnicowanym pod kątem niepełnosprawności, kultury, rasy, języka – miej oczy i uszy szeroko otwarte, bo może to być okazja do rozwijania tej kompetencji!

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia