Model LEVER  Kompetencje LEVER  Przywództwo (leadership)

Osoba posiadająca tę kompetencję jest dobrym liderem – przewodnikiem grupy czy zespołu. Kiedy z kimś wspólnie działa, wykazuje się dużą odpowiedzialnością za pozostałych członków grupy i za rezultat działania, integruje i wspiera role pozostałych osób. Potrafi słuchać innych i delegować zadania bez tracenia sprzed oczu ogólnej wizji i kontroli nad wynikami.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których pełniłeś/-aś rolę lidera i przewodnika grupy. Mogą to być sytuacje formalne (np. w szkole, czy w pracy) i nieformalne (np. podczas wolontariatu, w czasie wolnym, czy w trakcie wykonywania obowiązków domowych).

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Członkowie grupy uznali cię za lidera i przewodnika – akceptowali twoją rolę i cieszyła się ona uznaniem.
 • Miałeś/-aś poczucie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji i działanie w kontekście.
 • W trakcie działania rozumiałeś/-aś jego kontekst i jego oczekiwane rezultaty oraz tak koordynowałeś/-aś pracami zespołu i podziałem zadań, aby udało się j osiągnąć.
 • Wspierałeś/-aś grupę w motywowaniu się nawzajem, we wspólnym myśleniu, w realizowaniu wspólnej wizji i działań.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakiś produkt, który wykonałeś/-aś wykorzystaniem tej kompetencji (np. raport, opis lub zdjęcia z wykonanego z sukcesem projektu czy zadania, który koordynowałeś/-aś)
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT)

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Dostarczanie wizji i zapewnianie motywacji zespołowi, by pracował razem nad realizacją tego samego celu.
 • Umiejętność zarządzania możliwymi konfliktami personalnymi między członkami zespołu i eliminacja takich konfliktów.

Podczas wolontariatu:

 • Zarządzanie zespołem wolontariuszy podczas organizacji wydarzenia.
 • Pełnienie oficjalnych funkcji (np. prezesa, członka zarządu organizacji).

W życiu codziennym:

 • Pełnienie funkcji wymagających wytyczania kierunku i wspierania innych, np. bycie rodzicem, bycie przewodniczącym/-ą klasy.

To tylko kilka przykładów – tę kompetencję możesz rozwijać w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań, – miej oczy i uszy szeroko otwarte!

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia