Model LEVER  Kompetencje LEVER  Inicjatywa

Osoba posiadająca tę kompetencję posiada umiejętność wykorzystania pojawiających się szans i możliwości oraz przekuwania pomysłów w działania. Chętnie podejmuje wyzwania. Jest aktywna i zgłasza się do wykonywania różnych zadań. Ta aktywność napędza ją do działania. To osoba pomysłowa i aktywna.

Jak ocenić tę kompetencję?

Przywołaj z pamięci sytuacje, w których wykazałeś/-aś się inicjatywą. Mogą to być sytuacje formalne (np. w szkole, czy w pracy) i nieformalne (np. podczas wolontariatu, w czasie wolnym, czy w trakcie wykonywania obowiązków domowych).

Podaj przykłady sytuacji, w których:

 • Podjąłeś/-podjęłaś wyzwanie: zauważyłeś/-aś szansę na jakieś działanie i chętnie się w nie zaangażowałeś/-aś. Wykonałeś/-aś je, mimo iż w trakcie mogły pojawić się przeszkody.
 • Podczas wykonywania zadania zauważyłeś/-aś dodatkowe możliwości i szanse na działanie, wymyśliłeś/-aś pomysł, jak je wykorzystać i dzięki temu udało się wykonać zadanie jeszcze lepiej, niż pierwotnie planowano.

A następnie zastanów się, czy:

 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowałeś/-aś pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywałeś/-aś się tylko częściową niezależnością? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie ogólnym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w sytuacjach, w których miałeś/-aś okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie zaawansowanym.
 • wykorzystywałeś/-aś tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od ciebie wykorzystania eksperckiej wiedzy? -> jeśli tak, może to oznaczać, że tę kompetencję posiadasz na poziomie eksperckim.

Jakie dokumenty pozwolą ci potwierdzić posiadanie tej kompetencji?

Takie, dzięki którym będziesz mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. To mogą być na przykład:

 • Formularze STARRT opisujące konkretne sytuacje, w których wykazałeś/-aś się tą kompetencją.
 • Referencje od osób, z którymi współpracowałeś/-aś.
 • Rezultaty twojej pracy, np. jakiś produkt, który wykonałeś/-aś wykorzystaniem tej kompetencji (np. raport, opis lub zdjęcia z wykonanego z sukcesem projektu)
 • Inne materiały – wybór należy do ciebie!

Dokumentów nie musi być dużo – najważniejsze jest, abyś pokazując je komuś i opowiadając o nich mógł/mogła odpowiedzieć na powyższe pytania. Dokumenty mogą być formalne (np. zaświadczenie o wolontariacie z organizacji) lub nieformalne (np. wypełniony przez ciebie formularz STARRT).

W jakich sytuacjach można nabywać i rozwijać tę kompetencję?

W pracy zawodowej:

 • Aktywne szukanie pomysłów na nowe rozwiązania.
 • Umiejętność wytyczania sobie kierunku pracy i pracy z własnej inicjatywy.

Podczas wolontariatu:

 • Zaangażowanie w działania fundraisingowe na rzecz organizacji -identyfikacja nowych źródeł finansowania.
 • Wymyślanie pomysłów na nowe projekty i wprowadzanie nowych działań, po to aby zaspokajać nowe potrzeby społeczne.

To tylko kilka przykładów – inicjatywą możesz wykazywać się  w bardzo wielu rozmaitych sytuacjach, przy wykonywaniu różnorodnych zadań, więc miej oczy i uszy szeroko otwarte!

 

Nawigacja:

Przejdź do pozostałych kompetencji:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia